logo

PROF. DR YAŞAR BEDÜK

  es

Prof. Dr. YAŞAR BEDÜK (Üroloji Uzmanı / Bestekâr) Mehmet Yaşar BEDÜK, 04 Nisan 1954 tarihinde Siirt’ te dünyaya geldi. Merhum Müzeyyen Hanım’la, merhum Enver Bey’ in; üçü kız, ikisi erkek beş çocuğundan 3 numaralı olanıdır.

Öğrenim hayatına Siirt Yeni İlkokul’da başlayan Yaşar BEDÜK; Batman Ortaokulu ve İstanbul ROBERT Kolej’i bitirdikten sonra, 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1978 – 1982 yılları arasında, aynı fakültenin Üroloji Ana Bilim Dalı’nda ihtisas yaptı.

Askerlik görevini 1982 -1983 yılları arasında Ankara Mevki Hastanesi’nde yapan Yaşar BEDÜK; daha sonra mecburi hizmet görevi olarak S.S.K. Ulus Hastanesi’nde üç yıl çalıştı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’ na uzman olarak girdi. 1987 yılında Yardımcı Doçent, 1988 yılında Doçent, 1994 yılında ise “Profesör” oldu. Halen (Şubat / 2010) Ankara’ da İbn-i Sina Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Üro-Onkoloji Derneği Başkanıdır. Ayrıca Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Üyesidir.

1987 yılında bir ay Almanya’ da, 1993 yılında ise, yine bir ay Amerika Birleşik Devletlerinde mesleki çalışmalarda bulundu. 1996 yılında bir grup çalışma arkadaşıyla birlikte yaptıkları “Activities of superoxide dismutase and glutathione enzymes in cancerous and non-canceroua human kidney tissues” isimli laboratuar araştırması ile “Ankara Üniversitesi Rektörlük Teşvik Ödülü” nü kazandı. 70 kadarı Uluslararası olmak üzere, 200’ ün üzerinde bilimsel yayın ve bildirisi vardır.

Müziğe lise yıllarında; ablaları ud dersleri alırken, O’nlarla birlikte nazariyat dersleri alarak başlayan Yaşar BEDÜK; sonraki yıllarda bu bilgileri kendi kendine geliştirdi. Sistemli olarak müziğe; Üniversite yıllarında Hacettepe Korosu’nda başladı. “Ankara Türk Müziği Derneği Korosu” na devam etti. Bu korolarda; ud sanatçılığı ve solistlik yaptı. Asistanlık yıllarında, TRT Müzik Dairesi eski Başkanlarından, ud sanatçısı merhum Saim KONAKÇI’ dan “Metot” dersleri aldı. Gültekin AYDOĞDU’ dan yararlandı.

Yaşar BEDÜK’ ün ilk bestesi; 1971 yılında yaptığı “Gel Açılsın Sümbüller, Güller” isimli Hicaz şarkıdır. TRT Repertuarına kabul edilen ilk bestesi ise; Kürdîli Hicazkâr Saz Semâisi’dir. Haziran / 2011 itibariyle 43 eseri TRT Repertuarındadır. Bestelerinden 28 tanesini “Gönül Rüzgârı” adı altında iki CD’de toplamıştır. Bu CD’lerde eserlerini; Ali Osman AKKUŞ, Meliha Handan YAZICI, Mukadder HAVUÇGİL, Neslihan GÜRSOY, Orhan SAYGICI, Tülin BEDÜK ve kendisi seslendirmiştir.

ÖDÜLLERİ:

1) Sözlerini Feyzi HALICI’ nın yazdığı “Gözlerinin Temmuz Sıcağı Var Ya” isimli Hicaz Şarkısıyla; 17 Mayıs 1997 tarihinde yapılan “Samsun Ulusal 1. Beste Yarışması” nda BİRİNCİLİK Ödülü,

2) Sözlerini Hasan KARAKUŞ’ un yazdığı “Bildin Duygumu Benim, Yendin Korkumu Benim” mısraıyla başlayan “Rast” makamındaki şarkısıyla 1998 yılı Nisan ayında Ankara Belediyesi ve TRT’nin işbirliği ile düzenlenen Türkiye Cumhuriyetinin 75.yılı “Türk Müziği Çocuk Şarkıları Yarışması” nda MANSİYON kazandı.

3) Sözlerini Filiz BEDÜK’ ün yazdığı “Seninle Kaybolduğum Geceleri Özledim” isimli Hüzzam makamındaki şarkısıyla; 22 Haziran 2002 / Cumartesi günü Amasya' da finali gerçekleşen "Amasya Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması – 2002" de MANSİYON aldı,

4) 2006 yılında yapılan “T.C. Kültür Bakanlığı Az Kullanılan Makamlar Beste Yarışması”nda sözlerini Faruk ŞAHİN’in yazdığı “Gizli Bir Derdin Esiri Olmuşum Ben Neyleyim?” isimli Saba Zemzeme Makamındaki bestesi ile ÜÇÜNCÜ GURUP’ ta ödül aldı.

5) Kültür Bakanlığının düzenlediği “Türk Müziği Formları Beste Yarışması - 2007” de “Sultânı Yegâh” makamındaki “Medhal” ile “DÖRDÜNCÜ GRUP” da ödül aldı. İyi bir satranç oyuncusu olan ve ud çalan Yaşar BEDÜK, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesidir. Tülin Hanım ile evli olan Yaşar BEDÜK; Durukan (1983) ve Togan (1989) isimli iki çocuk babasıdır.

Kaynaklar: • Dr. Yaşar BEDÜK: Kendisinden alınan 10 Temmuz 1992 ve 06 Ocak 1999 tarihli “BİLGİ FORMLARI” ndan,14 Ocak 2002 tarihli mektubundan ve 11 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da yaptığımız görüşmeden derlenmiştir. • Dr. Yaşar BEDÜK: “Gönül Rüzgârı” – Bestelerim – CD (İki CD) • Azmi AYTAÇ: “Güz Dökümü” – Şiirler, Ankara – Mayıs / 2000 • Turhan TAŞAN: “Yaşayan Bestecilerimiz” - Ana Dergisi - Sayı / 203, Mart / 1993 • Turhan TAŞAN: “Türk Müziğinde Doktor ve Eczacı sanatçılar” – Cilt / 1 – Sayfa / 563’den 581’e kadar (581 dâhil) – İstanbul Pendik Belediyesi Kültür Yayını - Mart / 2010 • Turhan TAŞAN Nota Arşiv ve Kitaplığı

notaarsivleri.com © 2009 - 2014 / 50.000 Sayfa / TRT Nota Arşivi