logo

UŞŞAK  MAKAMI

  REP. NO ESERİN İLK DİZESİ SÖZ YAZARI BESTEKÂRI
  19002 Akşam oldu neyleyim, bade doldu neyleyim ? Sadettin Kaynak
  14022 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre _
  14448 Abdülkadir kükredi yerler gökler inledi Kuddûsî Abdülkâdir Şehitoğlu
  14025 Abdülkâdiril Geylâni züt tasrîfi fil ekvâni _ _
  14652 Abidân-ı Mustafa'yız biz Hüseyni'lerdeniz Hilmi Dede Hüseyin Sebilci
  12726 -2 Acı sözler dilimizde Yalçın Benlican K. Kudret Güner
  37 2 Açıldı gönlümün sevdâ kapısı İrfan Türkoğuz Burhan Durucu
  19672 2 Açlıktan değil halsizliğim bükükse boynum... Avniye Baruönü Özgen Gürbüz
  16867 Açsa gönlümde selâmet neş'esi her an saçılır Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  16865 Açtın yüreğimde derd-i yâre Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  69 Ada'dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ Mustafa Reşit Bey Bîmen Şen
  16167 Adım adım ileri beş âlemden içeri Yûnûs Emre Ali Rızâ Şengel
  80 -2 Adın bir mukaddes duâ içimde Mehmet Yaş Zafer Sakıncı
play 93    B Afveyle günâhım n'olur ey şûh-pesendim _ Ali Bey
  104 -2 Ağaran saçların rengine dalıp gezindik _ Necdet Varol
  122 Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim _ Hacı Arif Bey
play 143 Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Dede Efendi Dede Efendi
  13329 Ağyar eli değmiş gibi birdenbire soldun _ Sâdi Erden
  157 Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım Nef'i Ömer Efendi Rahmi Bey
  17310 Âh eden âşıkların bahtına bir vefâ yok Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  186 Ah ey aşk âteş-i hicrâna yakma cânımı _ Hacı Arif Bey
  17955 -2 Ah yüreğimin ağrısı ah başımın belâsı şubat ayazım Faika Sarp Fâruk Şâhin
  183  2   3 Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın Y. Kemâl Beyatlı M. Nûrettin Selçuk
  17155 Ahım ile zülfün ağarır ak dökülür Yâsin Hatipoğlu Sadettin Çevik
  19321 2 Ahşap evler dar sokaklar Hüsamettin Olgun Alâeddin Yavaşça
  235 Akıbet bezdirdi benden âh ü efgânım seni _ Hacı Arif Bey
  250 -2 Akl ü fikrim gitti yâr dîdârına _ (Şâir'lerin)
  244 Aklımı başımdan alan gözlerin Reşat Özpirinçci S. Ziyâ Özbekkan
  15594 -2 Aklımı başımdan aldı inanki o bakış o fidan boy Nermin Çağlar Metin Everes
  15098 Aklını gönlünün emrine ver ki Hüsamettin Olgun Erdinç Çelikkol
  268 Akşam güneşi pembeliği vardı yüzünde _ Lem'î Atlı
  267 2 Akşam güneşinin yaktığı sâhillere indik H.Bekir Sabarkan Şükrü Tunar
play 285 Akşam oldu hüzünlendim ben yine Ahmet Cengizoğlu Semahat Özdenses
  290 Akşam olsun şu perdeler insin _ Ethem Ulvî Efendi
  294 -2 Akşam olur kervan çıkar yokuşa _ _
  12427 Akşam sabah ersem derim Nûri Baş Zeki Altun
  19377 Akşam yine çılgın gibi kıpkırmızı indi Tümay Başer Üçok Alâeddin Yavaşça
  15570 Akşamla ben dost oldum gündüzleri yastayım Uğur Gür Alâeddin Şensoy
  343 Al elmayı daldan al _ _
  17183 Alemde cânân var mı devâkâr Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 379 Aliş'imin kaşları kâre _ _
  14596 Allah adın dillerde Yûnûs Emre _
  16169 2 Allah Allah Lâ ilâhe illâllah _ Ahmet Hatipoğlu
  14584 Allah Allah şükren Lillâh (Esma zikri) _ Ahmet Hatipoğlu
  16171 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre Âşık Niyâzî
  14599 Allah emrin tutalım rahmetine batalım Yûnûs Emre _
  16174 Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli seyyîdinâ _ _
  16175 Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ _ _
  16755 Allı güllü giyersin giyer giyer gezersin Kıymet Özdemir Yılmaz Özdemir
play 433 Aman sâkî canım sâkî doldur doldur da ver Ahmet Râsim Bey Ahmet Râsim Bey
  10023 ANAM Sılaya dön diye Ali Şenozan Ali Şenozan
play 445 Anar ömrünce gönül giden sevgilileri Ahmet Kaçar Şükrü Tunar
  444 Anarım ruhlerini güller ile eğlenirim _ Râkım Elkutlu
  9321 2 Ankara göz nûru başkent (A'dan Z'ye Türkiye'miz) F. Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  464 -2 Ankara seninle cennet gibiydi Mehmet Erbulan Metin Everes
  473 2 Anladın da derdime bir lahza dermân olmadın M. Nâfiz Irmak Rüştü Eriç
  12381 Anlaşıldı yok imiş yâre senin hiç hevesin Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  15571 -2 Anlatmak öyle zor birkaç satırla Nezahat Onaner Cem Adalı
  487 Annelerin en güzeli H.Lâtif Sarıyüce F. Karamahmudoğlu
  491 Arabamın ispiti (Arabamın ispiti) _ _
  497 2 Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Abdülazîz Efendi Serûpe Efendi
  16176 Arayı arayı bulsam izini Yûnûs Emre _
  18088 -2 Ardından koşarım sanma gidersen Tuncer Önal Pınar Köksal
  15850 2 Arıydım petekte bal bırakmadın İlkan San Mustafa Uyan
  511   2 Arıyı çiçekte dalda sevelim Ayten Baykal Bilge Özgen
  13415 Armut dalda sallanır yandım aman _ _
  526 Artık hicrâna tahammül edemez oldu gönül Nâhit Hilmi Özeren Râkım Elkutlu
  530 Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı F.Nâfiz Çamlıbel Mehmet Yürü
  17308 Arz edemem hâlimi nâfile hiç kimseye Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 556 Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını cânım _ Şevkî Bey
  560 Arzû-yi vuslatındır bağrımı kân eyleyen _ Rif'at Bey
  602 -2 Âşık mıyım bilmem neyim Sâlih Korkmaz Alâeddin Şensoy
  13376 Âşık olanın ömrünün her faslı bahardır Necdet Atılgan Mustafa Kovancı
  606 Âşık oldum ben sana ey gül-beden _ S.Ahmet Efendi
  16705 Âşık-ı nâlân olan her an şarkını söyler Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  13468 -2 Âşıkım aklım perîşan hem-demim divâneler Necdet Atılgan Şükrü Tunar
  12134 -2 Âşıkım mecnûnunum kurbânınam Kemâl Emin Bara Rüştü Eriç
play 586 Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş A. Refik Altınay Mehmet Yürü
  15899 -2 Âşıklar için bir meclis kurulsa burada yerim yok G.Çiçek Tural Eyüp Uyanıkoğlu
  619 Âşıktan etme cânâ hicâbı _ Tanbûri Ali Efendi
  14461 Aşk beni etti zebûn Kenan Rifâi Kenan Rifâî
  12725 Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene İ. Halil Taşkent İ. Halil Taşkent
play 789 Aşk oduna yandı gönül hey _ Tanbûri Ali Efendi
  791 Aşk olsun o rindâne ki gönlünde emel yok _ Şevkî Bey
  12963 -2 Aşkı bende tanıyan kalbini veren Ülkü Armağan M.Reşat Aysu
  13190 -2 Aşkımız burada bitti diyorsan Gülten Çiçek Tural Alâeddin Pakyüz
  14267 Aşkın dadı gönlümde hiç görmedim ömrümde Azîz Sadun Aksüt
  17262 Aşkın en tatlı yanı yaşanan ilk günüdür Ali Hasırcı Ali Hasırcı
play 721  B Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım _ Ali Bey
  12250 Aşkın oku kalpten vurur Kasım İnaltekin Kasım İnaltekin
  14406 Aşkınla çâk olsa bu ten Seyfullah Nizamoğlu Nafiz Bey(Hacı)
play 751 Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın Halil İbrahim Akçam Râkım Elkutlu
  797 Aşktır ey dil bâis-i sevdâ-yı yâr _ Rif'at Bey
  12382 Avâre gönül hasta gezer yar emelinden Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  846 -2 Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi Besim Bey Marko Çolakoğlu
  848 Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı Yegâne Teksel Ûdî Hırant Kenkiloğlu
  863 Ay doğar ayan ayan düştüm yollara yayan _ _
  883 2 Aynada bu gece bir gelin gibi Aysel Gürel Alâeddin Şensoy
  898 -2 Ayrılık akşamında bütün renkler kaybolur Ahmet Ilgaz Yılmaz Yüksel
  16926 Ayrılmanın imkânı mı var sevgili senden M. Nedim Güntel Rüştü Eriç
  931 Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek _ _
  2507 AYVAZ (Bugün bir keyfiyetim..) _ _
  16274 2 Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Râb biz n'eyleriz Hüsâmettin Olgun Erdinç Çelikkol
  935 Azâd-ı gam olmak dil-i müştâka yakışmaz _ Emin Ongan
play 966 Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu _ Kemâl Emin Bara
  14059 Bağrımdaki biten taşlar Muhammed'in aşkındandır Seyfullah Nizamoğlu _
play 999 Bahar erdi buyur gülzâre sen de _ Bîmen Şen
  1009 2 Bahar geldi dahi seyr-i gülşen eylemedik _ Hâfız Post
  1046 -2 Bahar rüzgârında bir fidan gibi _ Refik Fersan
  1049 -2 Bahar vakti gelecektin Hâlit Çelikoğlu Alâeddin Şensoy
  13087 -2 Baharı beklerken ömrüm kış oldu Sâmi Derintuna Selçuk Tekay
  1020 Bahâr-ı hüsnünle bülbül gönül oldu figân eyler _ Bolâhenk Nûri Bey
  15572 Baharı soldurup kışlarda kaldım Erol Kavşit Nihat Sezer
  15573 Baharını bilemem kışa benziyor güzün Celâl Çetin İsmâil Demirkıran
  14841 -2 Baharla gel içime dol ne olur yalnız benim ol Neclâ Peker Adem Şâhin
play 1063 Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim _ Râkım Elkutlu
play 1073 -2 Bahçeye indim ki gülleri derem _ _
  1076 Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin _ _
  1088 Baht uyansa hâbe varsa dîde-i bîdârımız Vecdî Hacı Arif Bey
  1081 Bahtım gibi bak gözlerinin rengide esmer Fuat Edip Baksı Yusuf Nalkesen
  1106 2 Bakılmaz ârız-ı pür-tâbına ol mâh-i tâbânın _ Basmacı Abdi Efendi
  1121 Bakışların benimle konuşur her an Özdemir Kiper Erol Güldiken
  18627 Bakışların gözlerimde eridi Salih Suphi Soner Salih Suphi Soner
  12251 Bakışlarından sevdim sözünden sevdim seni Gül Conkara İlhâmi Turan
  18413 -2 Bakma bana öyle dayanılmazsın Nilgün Bingöl İbrahim Hâlil Taşkent
  17528 -2 Bakma diyor bakışların okşa diyen saçlarına Mustafa Bülbül Kemâl Caner
  1131 Bakma gülen yüzüme neş'e değil zevk değil Günsel Çelikoğlu İrfan Özbakır
  1130 Bakmadın vaktiyle istikbâline Tevfik Bey Şevkî Bey
  1138 Bakmıyorsun hiç yüzüme âh neden _ Mustafa Sunar
play 1149 Baktı bir gonceye bir hâre gönül _ S. Ahmet Efendi
  1155 Baktım bağlar yeşermiş Hasan Soysal Hasan Soysal
  12916 -2 Bal rengi gözlerinle bakıp da geçme güzel Sedat Erdoğdu Nûrettin Demirtaş
  1187 2 Bana doğru söyle âhu-nigâhım _ Bîmen Şen
play 1198 -2 Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi O. Rahmi Gökçe Râkım Elkutlu
  1218 Başımda siyâhım var güzellerde âhım var _ Zeki Duygulu
  1237 Baştan başa isterse cihan gülle donansın _ Hacı Arif Bey
  1242 Baygın baygın bakıyorsun _ İ.Hakkı Nebiloğlu
  1269 Bekledin gelmediyse Akın Özkan Akın Özkan
play 1281 Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen a güzel _ Refik Fersan
  15574 Belki bir hatâydı belki bir ümit bağlandı Ercan Akbay Erdinç Çelikkol
  1291 Belki yıl vardır ki cânâ sohbetinden yoksunum H. Kaya Manioğlu Nûrettin Demirtaş
play 1293 Ben ağlarım saz ağlar karşıda Gülnâz ağlar _ Şevkî Bey
  1304 Ben ben değilim Ben dediğim sensin hep Mustafa Nakşî Efendi Zekâî Dede
  14666 Ben bu aşkın mecnûnuyum _ Hüseyin Sebilci
  1497 Ben kimseye açılmaz idim dâmânın olsam Nedîm Arşak Çömlekciyan
  1514 Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı cûy-bâr olsa Nedîm Akın Özkan
  1530 -2 Ben sazıma yeter dedim dur dedim Ayten Uğuralp Erdinç Çelikkol
  1539 -2 Ben sevdâ çağını kapattım derken Hasan Karakuş Ziyâ Taşkent
  16232 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre _
  17608 -2 Beni aldatan ve mahveden yalanlar artık çok geç Namık Atlı Mehmet Öner
  19970 2 Beni aldın benden beni vay güzel Sabahattin Hizmetli Sabahattin Hizmetli
  1401 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Fuzûlî Akın Özkan
  1425 Beni koyup giden cefâcû dilber Orhan Şâik Gökyay Güngör Önder
  1476 -2 Beni sakın sevme ne olur Cansın Erol Alâeddin Pakyüz
  1479 -2 Beni sevdiğini kimse bilmesin Ayhan İnal F.Karamahmudoğlu
  16980 Benim gönlüm ne hâl oldu Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  1448 Benim için ömre bedel seninle geçen anlarım F. Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  15099 Benim kadar seven nerde kim katlanır bunca derde Hasan Karakuş Suphi İdrisoğlu
  1470 Benim yârim güzeller serveridir _ Tanbûri Ali Efendi
  1451 -2 Benimle olmaktan bıktıysan eğer İlkan San Zeynettin Maraş
  13769 Bestelerden taşan güzelliğine mısralar yeşertıp Mehmet Zeki Akdağ Rüştü Eriç
  1573 Beyhûde kaçırma gözünü sevgilim benden _ Râkım Elkutlu
  1587 Bezm-i Cem'de görmesem dil-bâzımı _ S.Ahmet Efendi
  16919 Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım K.Sultan Süleyman Mustafa Coşkun
play 1605 Bıkmış gibi gönlüm itiyor aşkı içinden Selim Aru Şerif İçli
  19342 2 Bıktım siteminden bıktım nazından Şevki Dinçal Erdinç Çelikkol
  1609 Bıktım taşımaktan şu yanan kalbi usandım Mehmet Gökkaya Erol Sayan
  1612 Bırak bana feryâdımı kalbin enîs-i yârıdır _ S.Ahmet Efendi
  1670 Bilmem bana ne oldu _ Hâfız Fevzi Efendi
  1674 Bilmem böyle niye uzun kalpten kalbe giden yolllar _ Yılmaz Yüksel
  13862 Bilmem ki neden ömr-i hazîn ah ile geçti Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  1690 Bilmem kime şekvâ edeyim derd-i derûnum Mehmet Hafîd Bey Şevkî Bey
  14080 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre Nezih Tolan
  13038 Bin dokuz yüz doksan biri kabûl ettik Yunus Yolu Güzide Taranoğlu Akın Özkan
  13491 Bin gül açan bağından seçmek elimde değil _ Edip Erten
  15123 Binelim sevgi atına çıkalım Tanrı katına Halûk Timurtaş Alâeddin Yavaşça
  18319 -2 Binlerce gönül güftesi dermiş Soyuer Yılmaz Karakoyunlu Yılmaz Karakoyunlu
  1765 Bir akşam gelmedin insâf etmedin Yesârî Asım Arsoy Yesârî Asım Arsoy
  11772 -2 Bir akşam seninle başbaşa kalsak Seyfi Güldağı Seyfi Güldağı
  13691 2 Bir annenin iki yavrusu varmış İ. Alâettin Gövsa Bilge Özgen
  11773 -2 Bir ayrılık rüzgârı esti o akşam Uğur Gür Yusuf Nalkesen
  1792 Bir bahar ister gönül gülsüz çemensiz lâlesiz Ahmet Râsim Bey Ahmet Râsim Bey
  19259 Bir bakarsın gelirim ben pencerene bir kuş gibi Mustafa Demiray Suat Yıldırım
  1795 Bir bakıp da gözlerimden anladın her hâlimi Fahri Gürsoydan Fahri Gürsoydan
  1811 Bir beklediğim var bitmez gecenin bittiği yerde Şahap Gürsel Münir Nûrettin Selçuk
  19872 2 3 Bir boynu bükük gül koparılmışsı dalından Turgut Çelik Alâeddin Yavaşça
  1825 Bir câm-ı safâ çek de unut derd-i cihânı Kemâl Emin Bara H.Sâdettin Arel
play 1834  2 Bir çapkın elinde oyuncak oldum Yesârî Asım Arsoy Y. Asım Arsoy
  1840 Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın Hamid Refik Bey Lem'î Atlı
  1842 Bir çiledir çekerim derdimi cihan bilmez Selâhattin Özgü Şâhin Uz
  13421 Bir deli gönlüm var neden ki uslanmıyor _ _
  1897 Bir eski şarkıda hayâle daldım Mehmet Erbulan Bilge Özgen
  1906 Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye Feyzi Halıcı Akın Özkan
  1942 Bir gönül hikâyesi anlatırdı gözlerin Zeki Müren Zeki Müren
  1943 Bir gönül ki sevdi yandı aşka erdi vecd ile _ Mebrûke Çağla
  1951 2 3 Bir görüşte aklım aldın n'eylediğim bilmedim _ Bîmen Şen
  11961 Bir görüşte sevdi gönlüm Sibel Taşbaş Süleyman mertkanlı
  16866 Bir gün gelecek terk edecek âlemi canım Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 1998 Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm Zeki Duygulu Zeki Duygulu
  2002 Bir gün gelir elbette o günler ki mukadder M. Nedim Güntel Melâhat Pars
play 2009 Bir gün ne olur gel beni bûsenle(vaslınla) sevindir Nâhit Hilmi Özeren Râkım Elkutlu
play 1992 Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır sanırım Kemâl Şâkir Yakar Osman Nihat Akın
  2026 -2 3 Bir güneş doğuyor yüzün gülünce Hâlit Çelikoğlu Yusuf Nalkesen
  15100 -2 Bir güneşe bir de sana bakamam Aşkın Tuna Alâeddin Şensoy
play 2041 -2 Bir güzel gözlüye meyl etti gönül Vâhit Özaydın Alâeddin Yavaşça
  2038 Bir güzele gönül verdim canımı yoluna serdim Muzaffer İlkar Muzaffer İlkar
  2052 Bir hakikat anladım dünyâda ben her şey yalan Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
  2055 Bir handene meftûn olan âşıkları kandır Hüseyin Rifat Işıl Lem'î Atlı
  18863 Bir hatırasın gençliğimin tatlı çağından İ. İlhan Sadettin Kaynak
play 2060 Bir hâtırâ-yı aşksın unutmam seni Y.Asım Arsoy Y. Asım Arsoy
  2085 Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün Gıyas Akdeniz Y. Asım Arsoy
  2129 -2 Bir kuru dalım kalsa bahardan yazdan Melih Özer Turan İnam
  2156 Bir mehin aşkıyla sînem yâredır _ Asım bey
play 2161 -2 Bir melek-sîma perî gördüm der-i meyhânede Mehmet Hafîd Bey Hacı Arif Bey
play 2162 Bir meleksin nûra gark olmuş ser-â-pâ gül-tenin Bedri Ziyâ Aktuna Arşak Çömlekciyan
  2165 Bir mendildir ki sallanır dostlar elinde ayrılık Erdoğan Alkan İsmet Değer
play 2166 Bir merhaleden güneşle dünyâ görünür Y.Kemâl Beyatlı M. Nûrettin Selçuk
play 17545 -2 Bir naza işveye bir güler yüze İlkan San Necip Gülses
  19147 Bir naza işveye bir güleryüze İlkan San M.Ünal Yılmazer
  2189 Bir nigâh et bana çeşmânına hayran olayım İsmail Münif Ş.Edhem Efendi
  2193 Bir nigâh-ı iltifâtı elverirken cânıma _ M. İsmail Hakkı Bey
  12383 Bir onulmaz yâre açtı sevdiğim dil-hânede Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  18541 Bir onulmaz yârem var ki vefâsız yâr devâ olmaz Seyfi Güldağı Seyfi Güldağı
  2210 Bir ömür düğümlendi o yeşil gözlerinde Ferrûh Atbaşoğlu Ferrûh Atbaşoğlu
  19849 2 Bir ömür tenime vursun nefesin Mehmet Akdemir Talât Er
  2231 -2 Bir sabah gün doğarken seni gitti dediler Yalçın Benlican Mahmut Oğul
  2234 Bir saçı Leylâ'ya meftûn oldu _ Markar Ağa
  2264 -2 Bir su içtim testiden _ _
  2271 -2 Bir şifa sunmada zehrin kanayan her günüme Rüştü Şardağ Rüştü Şardağ
  2278 Bir şûh-i sitemkâr beni saldı yine derde _ Nikoğos Ağa
play 2291 -2 Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir Zeki Müren Zeki Müren
  2300 Bir tek bakışın sihrine yandın deli gönlüm _ Fehmi Tokay
  2302 Bir tek gecenin aşkına _ Sâmi Demirelli
  18713 -2 Bir tomurcuk gülsün bahçemde Etem Ertürk Suat Yıldırım
  2310 Bir türbe gibi rûhuna göm aşkımı söndür _ Zeki Duygulu
  13596 -2 Bir yanardağsın sen alev neyine Taner Çağlayan Alâeddin Yavaşça
  2381 Bir zamanlar neş'emizle artıyorken şânımız Hasan Soysal Danyal Mantı
  2389  2  3 Bir zülf-i siyâh âl ile gönlümü aldı _ Rif'at Bey
  1762 Bî-rahm ü vefâ sen gibi meh-pâre bulunmaz Mehmet Sâdi Bey Ali Bey
  18178 Birden bugün hayaline yaklaştı gözlerim M.Tûran Yarar Metin Everes
  13276 -2 Biz yaptık biz yıktık Sâdık Atay Selâhattin Altınbaş
play 2413 Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım Sâbih Şevket Bey Şevkî Bey
  2423 Bizim bağın başını ayıkladım taşını _ _
  2425 -2 Bizim hancı gerçek hancı İ.Hakkı Başer Tâhir Karagöz
  2432 Bizsizce Kâğıthâne'de dün eyleyip ârâm _ Kadri Bey
  2444 Boş ümittir bilirim de seni yine beklerim Fâruk Kayacıklı Fâruk Kayacıklı
  14843 Boş yere arama başka yerlerde Osman Kalay Turan Yalçın
play 14056   2 Bu akl ü fikr ile Mevlâ bulunmaz Yûnûs Emre _
play 2467 Bu akşam gün batarken gel A. Râsim Bey Tatyos Efendi
  14842 -2 Bu akşam içimde bir gariplik var İ. Behlül Pektaş Muzaffer Özpınar
  15575 -2 Bu akşam sarhoşum hiç sorma neden Yalçın Benlican Engin Çır
  2472 -2 Bu aşkın sonunda ayrılık varsa Tuncer Önal Ali Şenozan
  14844 Bu ayrılık ne sana ne bana fayda Dağıstan Kılıçaslan Suphi İdrisoğlu
  14070 Bu can teşne visâl-i hazretine Recâi Efendi Ali Şîrüganî
  2483 -2 Bu dehrin germ ü serdinden _ Şevkî Bey
  2496 Bu gece düğün dernek binbir geceden örnek Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  14079 Bu gönül şehrini seyrân ederken Ali Kemter _
play 2549  B Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var Nedîm Lem'î Atlı
  2596 Bu reng-i letâfet güle gülzâre de kalmaz _ Şevkî Bey
play 2599 Bu sabah bağda erken gül açtı sen gülerken _ Fâiz Kapancı
  12252 -2 Bu şehr-i Sitanbul'ki bî misl ü bahâdır Nedîm Arif Sâmi Toker
play 2625 Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın Y.Asım Arsoy Y. Asım Arsoy
  14057 Bu yolu kurmuşlar Muhammed Ali Güncî Baba _
  18879 Bugün en mes'ud günüm M. Nafiz Irmak Sadettin Kaynak
  12727 -2 Bugünlerde hâlimi bir anlasan Halil Soyuer Ferit Sıdal
  2576 -2 Bulutlar dökülse akan sel olsa Bekir Mutlu Hasan Soysal
  2574 Bulutlardan beyazsın kuşlardan yaramazsın _ Refik Fersan
  2587 Bunca yıllar geçti hayfâ gelmiyor hâlâ sesin _ Kâzım Uz
  2644 Bülbül de güle âh ederek yandı kül oldu _ Mustafa Sunar
  2654 Bülbül gibi raks eyler iken sahn-ı çemende _ H.Fahri Tanık
  15837 -2 Bülbül öter gülzâr arar benim gönlüm bir yâr arar Reşat Özpirinçci Ömür Gençel
  13314 Bülbüller düğün eyler _ _
  2696 Bütün bir gençliğim âvâre aşkınla harâb oldu Kadri Timurtaş Alâeddin Yavaşça
  2700 Bütün ömrü seninle geçirmek ne güzel şey Kaya Bekat Kaya Bekat
  6952 BÜYÜK AYVAZ (Kalk Ayvazım..) _ _
  18108 -2 Büyük efsaneyi görür gibiyim Beyazıt Sansı Beyazıt Sansı
  2708 2 Câm-ı lâ'lin sun pey-â pey hâtır-ı mestâne yap _ Zaharya
  15752 Can feda eyledim ben o sevdâya Samim Arıksoy Uzman Sağlık
  2753 2 Can hasta düşüp şiddet-i sevdâ-yı serimden R.Mahmut Ekrem Baha Bey
  16954 Cânâ firakınla sîne çâk oldu Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  17306 Cânâ nesi var bu dünyânın aldanacak yâr Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 2733 Cânâ rakibi handân edersin _ Giriftzen Asım Bey
  2723 Cânân bana cevr eylemeyi eyledi âdet _ Şevkî Bey
  17307 Cânân mey içip gözleri mestâne süzülmüş Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  19351 Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut Mehmet Turan Yarar Erdinç Çelikkol
  13598 -2 Candan sevdiklerim çekip gittiler Sâlih Korkmaz Nihat Adlim
  2758 Canım çekti karanfili kokladım Aydemir Doğan Erol Uzunöner
play 2761  2 Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey âfet Mehmet Sâdi Bey Şevkî Bey
  2767  2 Canım tezdir sabredemem _ T. Mustafa Çavuş
  12801 -2 Canımdan bir parça gibi her an benim yanımdasın Aşkın Tuna Hüsnü Üstün
play 2764 -2 Canımın yoldaşı ol _ Şükrü Tunar
  2795 -2 Cemâli dîdede yârin serâb olup gidiyor Reşat Özpirinçci Vecdi Seyhun
  2799 Cemâlin gülşeninde bu saadet _ İbrâhim Efendi
  2810 Cevâhir taşı mısın (MEMO NAZİRESİ) _ _
  2821 Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı Selim Aru Şerif İçli
  2833 -2 Cihanda var mıdır aceb böyle yâr Dertli _
  2843 Civan saçın örmezler seni bana vermezler _ Fâhire Fersan
  15155 2 Coşmuyor gönüller tad yok neşelerde Fevzi Aydın Necip Gülses
  2863 Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin Nedîm Alâeddin Yavaşça
  2867 -2 Çağla gönlüm ismin gibi çağla durma çağla coş Mebrûke Çağla Mebrûke Çağla
  2872 Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım İsmail Safâ Bey Giriftzen Asım Bey
  2898 -2 Çâresiz günlerimde dermânımı verensin Nemika Mürseloğlu Alâeddin Şensoy
  2916 Çekildi fasl-ı dil gönül _ Râkım Elkutlu
  2953 2 Çerh elinden kimse yok âlemde giryân olmamış _ Bîmen Şen
  2979 Çeşm-i nâzın süzülüp neş'eden olsa handân Fuat Edip Baksı Fahri Kopuz
  2988 Çıkabilsem şu(dağların-yokuşun) başına _ _
  2991 Çıkalım seyr-i füyüzân-ı baharan edelim _ H. Limoncuyan
  18635 Çılgınca aşığım yıllardır sana Sami Derintuna Pınar Köksal
  3018 Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle _ Fehmi Tokay
  19989 2 Çiçeklerin gözü vardı gözünde Nedim Saatçıoğlu Bilge Özgen
  18877 -2 Çiftçiyiz ünümüz var, sevinçli günümüz var ? Sadettin Kaynak
  16652 Çok aradım sordum sizi bulamadım izinizi Mehmet M.Aykutoğlu Alâeddin Yavaşça
  13034 Çok severdin sevgilim pişman mı oldun söyle sen M.Şen Sancakoğlu M. Şen Sancakoğlu
  3069 Çok takılmam utanma gel T. Mustafa Çavuş Suphi Ezgi
  3093 Çözülmez gönlümün bu kördüğümü _ Necdet Tokatlıoğlu
  3100 2 Çünki bildin(bildik) mü'minin kalbinde Beytullah var Nesîmi Hüseyin Sâdettin Arel
  3101 -2 Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Nedîm Akın Özkan
play 3133 Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun _ Şevkî Bey
  16276 2 Dağlar taşlar yollar aştım Hayri Köroğlu Erdinç Çelikkol
  13656 -2 Dağların ötesinde kaybolan ümitlerim Gül Işıksal S.Eyyûbi Işıksal
  16994 -2 Daha dün beraberdik saatten bîhaberdik Zekâi Tunca Zekâî Tunca
  3151 Dalda gördüm bir hurma _ _
  14126 Dalgalandı serden aştı bahr-i bî pâyân-ı aşk Naimî M. İsmail Hakkı Bey
play 3159 Dalında solarken akşamın gülü _ Arif Sâmi Toker
  15576 Dalında son gonca solsa da bir gün Turgut Yarkent Rüştü Eriç
  18291 Dalıp deryâ-yı efkâre çeker hasret içersin mey Azmi Aytaç Yaşar Bedük
  3177 Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli Rüşdî Ahmet Hatipoğlu
  3179 Dâye-i hikmet büyütmüş nâz ile cânânımı _ Yusuf Bey
  3194 Değirmene un yolladım Kemâl Tözem Şerif İçli
  3200 2 Dehr içinde görmedim cânâ sen gibi nigâh-âfet _ Osep Ağa
  15101 -2 Denizinle kumunla meşhur kara elmasınla _ Güneş Müftüoğlu
  3292 Derd ü gamı terk edelim _ M.İsmail Hakkı Bey
  3239 Derd-i aşka düşmeyince o dermâna nice erer Hilmî H.Sâdettin Arel
  13863 Derd-i aşkın yıktı hânümanımı Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  11962 -2 Derdime kimseler devâ bulmasın Nâbi Çakar Nâbi Çakar
play 3260 Derdimi anlatırdım ıssız geceler aya Hüsnü Kayıran Tahsin Karakuş
  19773 2 Derdimi bilmez ki ne hallerdeyim Ülker Aygün Mustafa Malay
  19266 Derdin nedir ey âfet her gidişin felaket Mustafa Sevilen Nezahat Soysev
  17645 -2 Derdin nedir neden böyle susarsın Fatma Onur M. Şen Sancakoğlu
  3274 Derdinle senin ey gül-i nevreste-nihâlim Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  14137 Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Ali Ulvi Kurucu Ali Kemal Belviranlı
  12728 Dere tepe dolaşır uzaklara ulaşır Nedim Uçar Hüseyin Erbay
  3294 Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar oldu _ Zeki Duygulu
  3316 Deşt-i dehşette kalıp zâr ü sefil _ Hacı Arif Bey
  14597 Devrâniler zikri Yûnûs Emre _
  16187 Dîdemiz giryân sînemiz sûzan Sâmi Efendi _
  3392 2 3 Dil esîr-i kâkül-i nâmdâr heman âh geç gele Şâkir Efendi (18.yy) Hacı Sâdullah Ağa
play 3440 Dil nâle eder bülbül-i şeydâ revişine _ Dede Efendi
  3340 2 Dilâ çûnem dilâ çûnem _ Mahmut Çelebi
  15102 Dilber sana ben gözleri mestan demedim mi Gevherî Erol Başara
  13465 Dilbersiniz ey periler yandım gel S. Muhterem Hanım Dürrî Tûran
  17309 Dilde nedir söyle derdini güle Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  19677 2 Dile düştüm hâr elinden bâde içtim yâr elinden Mustafa Sevilen İlgün Soysev
play 3428 Dil-i şâdânı görürsün ney içinde _ Alâeddin Yavaşça
  3484 -2 Dinmez hicran yarasının yaktığı yerler kanıyor _ Şükrü Tunar
  12384 -2 Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları Sedat Erdoğdu Süleyman Mertkanlı
  3500 Doğduğum topraklardan koştuğum sokaklardan Hâlit Çelikoğlu Erol Bingöl
  14677 Dolap niçin inilersin Yûnûs Emre _
  14478 Dolap niçin inilersin Yûnûs Emre Selâhattin Gürer
  19371 Dostla geçen bir güne bin günümü veririm Hüsamettin Olgun Akın Özkan
play 16188 Dostun senden ırak değil Samih Rif'at Bey Ali Rif'at Çağatay
  3533 2 Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin _ Bîmen Şen
  3545 Dök zülfünü ruhsâra karışsın gece gündüz _ Şemsettin Ziya Bey
play 3541 Dökülmüş zanbak gibi perîşan leylâk gibi.. Fevzi Bey Suphi Ziyâ Özbekkan
  3543 Döküp kâküllerin ruhsâre karşı _ M. Celâleddin Paşa
  3559 Dûçâr-ı hicr-i yâr olalı dîdem ağlıyor Reşid Bey Şevkî Bey
  15975 Dur açma falın bakma sakın öylece kalsın Uğur Arar Tûran Yalçın
  19523 2 Dur gitme biraz kal beni aşkınla sevindir Yılmaz Karakoyunlu Yılmaz Karakoyunlu
  11968 Duramıyorum görmeden yüzünü F.Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  14131 Durmaz lîsânım der Allah Allah Kuddûsî _
  3593 DURSUN KAPTAN (Plâklarda sesini..) Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
  14127 Dü cihânın mefhari Mahfî M. İsmail Hakkı Bey
  3619 2 Dün bezmimizin bir ezeli neş'esi vardır Yahyâ Kemâl Beyatlı Hayri Yenigün
  12463 -2 Dün gece ş'ol Yunus girdi rüyâma Halil Soyuer Erol Sayan
  20019 2 Dünya nimetine boşuna kandım Selçuk Öden Mümin Salman
  3655 Dünyâda biricik sevdiğim sensin Orhan Seyfi Orhon Necdet Tokatlıoğlu
  3662 Dünyâmı unuttur bana âlâmı haram et _ Rüştü Şardağ
  19127 Düşmesin dudağından sevgi yüklü heceler Hüseyin Tansever Gültekin Aydoğdu
  3689 Düşmüş gibi gönlüm yine bin kahr ile derde N.Hilmi Özeren Akın Özkan
  3715 Düştüm yine bir âfet-i meşhûr-i cihâna _ Rif'at Bey
  3729 -2 Düşünüp mihneti gayri n'idelim _ Asdik Ağa
  3730 Düşünür dururum seni yıllar yılı özleyerek F. Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  3739 Ebrûlerinin hançeri bu sînemi ey mâh _ Şevkî Bey
  3749 Ederken yâr ile sohbet çemende _ Nûri Bey
  3754 Edirne'nin ardı da beyler _ _
  16281 2 Eğer Hakk'a makbûl olmak istersen Zeynel Usul İlker Günçer
  14187 Elestü bi Rabbiküm hitâb olundu Nezih Tolan Nezih Tolan
  3826 Elimde sâgar isterim _ Fâize Ergin
  3875 En güzel demde gönül bir şeye yanmış gibisin Rüştü Şardağ Sâdi Işılay
  3889 Enîn-i rûhumu teskîn eden bülbülden âlâdır _ Hayri Yenigün
  3896 -2 Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller _ Fâiz Kapancı
  3901 Erdi nev-bahar şenlendi dağlar _ Rif'at Bey
  3904 Erenler demiş meseldir Hüseyin Mayadağ Alâeddin Yavaşça
play 3918 Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhım Bahriyeli Vâsıf Şevkî Bey
  17820 Eski bir şarkıyı hatırlar gibi Muharrem Gerçeker Ertuğrul Ottekin
  3939 Estin yine dîvâne gönüllerde bu akşam Orhan Rahmi Gökçe Ahmet Yardım
  3984 Evlilik başa belâ bir büyük var bir küçük _ Afet Mısırlıyan
  16192 Ey âlemleri yaradan Yûnûs Emre _
  16233 -2 Ey beni aşk ateşine yandıran Abdülehad Nûri Ahmet Efendi
  4012 Ey benim âhu misâlim nerdesin _ Hamdi Tokay
  4011 Ey benim âhu misâlim nerdesin _ S.Ahmet Efendi
  4016 -2 Ey benim endâmı güzel bakışı nurdan güneşim Celâl Abacı Celâl Abacı
  4038 2 Ey câzib-i vicdan ne yaman âfet-i cansın _ Asdik Ağa
  4042 Ey ciğer-pârem enîsim gam-güsârım lânede _ Şeyh Ethem Efendi
  4057 Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın _ Hacı Arif Bey
  4058 Ey dil ne oldun feryâd edersin Mehmet Sâdi Bey Civan Ağa
  14175 Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi Yûnûs Emre _
  12135 Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış M. Nâfiz Irmak Alâeddin Yavaşça
  19291 Ey gökyüzü yol ver bana İsâ ile halvet dilerim Yâsin Hatipoğlu Erdinç Çelikkol
  4123 2 Ey gözüm ağlama dildâr uyanır _ Şevkî Bey
  14158 Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen Abdurrahman Ef. Zekâî Dede
  4166 Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Fuzûlî Râkım Elkutlu
  4170 Ey kuş neden mahzûn durursun öyle _ Bîmen Şen
  16196 Ey ma'bûd-i lâ-yezâl Emin Efendi _
  3989 Ey nûr-i basar vuslatı düşlerde görürsün _ Nûman Ağa
  4223 2 Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne _ M.İsmail Hakkı Bey
  12253 -2 Ey sâkî câmında nedir bu esrar söyletir Dertli Arif Sâmi Toker
  16197 Ey şehid-i Kerbelâ'ya ağlayan H.Sezâi Efendi Kemâl Gürses
  14180 2 Ey şehinşâh-ı serîr-i enbiyâ vü evliyâ Enverî Yusuf Çelebi
play 4301 -2 Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  4324 Ey yâr-i cânan sana imdâd edecek yok _ Nûri Halil Poyraz
  16198 Eyâ nahvel hadî eyyûhe'l ihvanî _ _
  4354 Eylemiş zâlim felek âlâmına me'men beni _ M.İsmail Hakkı Bey
  19034 Eyyamın olmadan gemim yürümez ? Sadettin Kaynak
  16199 2 Ezelden âşıkım ben Muhammed Mustafa'ya Samih Rif'at Bey Samih Rif'at Bey
play 10815 2 3 (Ez)şevk-i lika ışk-ı cemâlest u dîdîm _ Abdülkâdir-i Merâgi
  4372 Ezmeyilen süzmeyilen yar bulunmaz gezmeyilen _ _
         
 
         
  4376 Fâni olan bu dünyâda âdem isen sözle konuş Arif Nihat Aka Ali Şenozan
  17453 Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem Câhit Öney Mehmet Ali Çelikbaş
  4399 Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem Câhit Öney Sâmi Serimer
  16678 Feryâd kı bu devran zehretti hayatı Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  4423 2 Feryâdımı gördükçe benim ey gül-i rânâ Leylâ Hanım Bîmen Şen
  4442 Fındıklı bizim yolumuz _ _
play 4451 Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim _ S. Ahmet Efendi
  4454 Fincanı taştan oyarlar _ _
  4468 Firâkınla kahretsem yine vuslat dilemem Turgut Yarkent Vural Doğu
play 4470 Firâkınla zâlim harâb oldu can R. Mahmut Ekrem Ûdî Ekrem Bey
  4478 Firkat ü hicr ile mahvoldu yazık cism ü tenim _ Sâlih Efendi
  4480 Firkatin derdi nigâra bağrımı kan eyledi _ M.İsmail Hakkı Bey
  4492 2 Florya'da sâhilde gördüm onu _ _
  4505 Gâh ümîd-i vuslat eylersin gönül Mehmet Sâdi Bey Şevkî Bey
  18814 Gâh yandıran gâh söndüren Haydar Akdemir Haydar Akdemir
  4503 Gâhî ki eder turrası dâmânını çide Kemâlettin Ağa Kara İsmail Ağa
  16201 Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin Şeref Hanım Şeref Hanım
  4521 Gamla kıymettar ömrün geldi geçti mevsimi _ Asdik Ağa
play 4530 Gam-zedeyim devâ bulmam (Kesik kerem) _ Tatyos Efendi
  12150 -2 GECELER (Zûlmetle ayrılık bestesi yapan) A.H.Abdullahoğlu Kemâl Gürses
  12917 -2 Geceler yol aldı sabaha doğru Oktay Zerrin Alâeddin Şensoy
  4592 Geçer her gün bir şirin kız buradan Yesârî Asım Arsoy Yesârî Asım Arsoy
  4596 2 Geçeyim can ile tenden beni aşkınla şeydâ kıl Ahmet Dede H.Sâdettin Arel
  12802 Geçti artık eski demler gelmez artık n'eyleyim Yılmaz Yüksel Turan Yalçın
  4623 Geçti aylar geçti yıllar nerdesin âh nerdesin Sabri Süha Ansen Sabri Süha Ansen
  4634 Geçti muhabbet demi ağla gönül yan gönül _ Şükrü Tunar
  4648 2 Gediz de yolların atlılar aştı _ _
  13641 2 Gel de her derdini bir bir çözelim Cevdet Aslangül Ferit Sıdal
  15945 Gel ey cânâ yeter olsun bu efganım biter olsun Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 4791 -2 Gel Kalender'de safâyâb olalım mey çekelim _ Ahmet Çağan
  4798 Gel lûtf ile(eyle) cânâ bu gece hâne senindir _ Şevkî Bey
  4849 Gel tatlı bakışlı güzelim bezm-i visâl et _ Tevfik Bey
  4686 Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb _ Hacı Fâik Bey
play 4804 Gelmedin bir kerreden mâ'da neden _ Fehmi Tokay
  4809 Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni _ Şerif İçli
  4860 Gemi çıkar yola(Gemi ister yedek ne yelken ne kürek) Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
  18851 Gemi yedekte bayrak direkte dayı kürekte ? Sadettin Kaynak
play 4863 Gemim gidiyor baştan yelkenleri kumaştan Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
play 4890  2  B Gezer dolaşırsın her an gönülde _ Şükrü Tunar
  12918 2 3 Giden günlerin ardından seni düşündüm dün gece Asuman Erdemli Bilge Özgen
  18937 Giderim önüm gurbet Hamit Baykal Sadettin Kaynak
  18065 -2 Giderken arkanda bir şeyler bırak Şâkir Döşemeciler Yılmaz Karakoyunlu
  19471 Gir kalbime gel sür sefâ M.Ünal Yılmazer M.Ünal Yılmazer
  4917 2 Girdab-ı ye'se düştüm yoktur halâsa çâre _ Bîmen Şen
play 4920  2 Girdim (İndim) yârin bahçesine ayvalık narlık _ T.Mustafa Çavuş
  14847 2 Gitme ne olursun gitme bu akşam Sâdık Atay Erdal Şâhin
play 4943 Gitti de gelmeyiverdi Dede Efendi Dede Efendi
  12385 Gittiğin o yâre dil pâre pâre Tûran Yalçın Turan Yalçın
  14846 Gittiğin sahilde beklerken seni mevsimler içinde Nedim Uçar Erol Özbayram
  19667 2 3 Gittim ya ardımdan zevk-ü safâya Şevki Dinçal Engin Çır
  4959 2 Gittin beni bırakıp acılarla yine Ece Güngör Necdet Varol
  4965 Gittin bu gidiş bence ölümden de beterdi Mesut Kaçaralp Şerif İçli
play 4972 -2 Gittin gideli bir haberin almadım hâlâ _ Nûri Halil Poyraz
  4973 Gittin gideli rûhuma hep gözyaşı doldu _ Teoman Alpay
  4974 Gittin gözü hiç kimseyi görmez ölüyüm ben Abdülkâdir Gökmen Abdülkâdir Gökmen
  17917 -2 Gittin uzaklara çâresiz kaldım Osman İper Ahmet Görür
  12424 -2 Giydiğin ne olsa yakışır Gülten Çiçek Tural Alâeddin Pakyüz
play 4984 Gizli derdim kalbimdedir onu ancak bilen bilir İ. Hakkı Nebiloğlu İ.Hakkı Nebiloğlu
  13084 Gizli sevdâ yüzünden ben gülerken ağlarım Hasan Soysal Hasan Soysal
  17754 -2 Göklerden boşanır gönlüme doğru Şûle Özmen İlgün Soysev
  5023 Gölgeler yürümüş güzel yüzüne Nûri Rüstem Ali Ulvi Baradan
  5029 Gönlüm açılır zülf-i perîşânı görünce Fuzûlî Emin Akan
  13192 -2 Gönlüm niye boşsun yeniden dol Rüştü Şardağ Yılmaz Yüksel
  5138 Gönlüm üzdün nâz ü istiğna ile ey şîvekâr _ M. Celâleddin Paşa
  5151 Gönlüm yürü var yârine ağyâre kapılma Bâkî Bilgin Yusuf Ömürlü
  5042 Gönlümde bu akşam yine tatlı bir hüzün var Ülkü Önder Bilge Özgen
  5045 Gönlümde düğümlendi nişanlım yine yâdın _ Mûsa Süreyyâ Bey
  12964 -2 Gönlümde gizli sevdâ Gülten Çiçek Tural Yılmaz Pakalınlar
  5973 2 Gönlümde hasretin ateşi varken Nevin Tali Bilge Özgen
  5047 Gönlümde hazan bülbülü var dinle gönülden _ Zeki Duygulu
  5048 Gönlümdeki aşk hasreti deryâlara sığmaz Orhan Yüksel Selâhattin İçli
play 5061 Gönlüme gir doğ güneşim Ahmet Aymutlu Yılmaz Yüksel
  5105 Gönlümü etmektedir beytü'l-hazan _ Turhan Bey
  16868 Gönlümü yâd edecek yâr içün can vereyim Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  17675 Gönlümün bahçesinde ne gül koydun ne lâle Erol Gül Suat Yıldırım
  5117 -2 Gönlümün bâis-i giryanlığı cânân elidir K. İzzet Molla Hacı Arif Bey
play 5118 Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil A. Râsim Bey Emin Ongan
  5161 Gönül aşktan bıkar deme inanmam İrfan Türkoğuz Bilge Özgen
  18709 Gönül ayinesi olsun mücellâ Mehmet Kemeroğlu Mehmet Kemeroğlu
  5220 Gönül hasretle giryandır _ Semahat Özdenses
  17590 Gönül sevdikten sonra yollar ayrı düşer mi İrfan Türkoğuz İlgün Soysev
play 5261 GÖNÜL ŞARKILARI (Seninle doğan güldür) R.Gökalp Arkın Safiye Ayla
  14719 -2 Gönül tellerimin sazı elinde Leman Subaşı İlgün Soysev
  16864 Gördüğüm gün bu gönül derdine düşmüştü senin Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  5305 Gördüm göreli ey melek seni _ Hakkı Bey
play 5310  2  B Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm Ali Rızâ Sağman Sadettin Kaynak
play 5318 Gördümse seni rûhuma gir oy demedim ya _ Fehmi Tokay
  5340 Görmemiş tâ devr-i Yusuf'dan beri _ Tanbûri Şâkir Bey
  19296 Görmeyip gözlerini vasfına meh-ru dediler Yâsin Hatipoğlu Erdinç Çelikkol
  14210 Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler Şemseddîn Sivâsî _
  5394 Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi _ Lem'î Atlı
  5396 Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım _ M.Celâleddin Paşa
  12136 Gözler vardır âşık eyler Fazilet Bilge Alâeddin Yavaşça
  16612 Gözlerden ırak eyle gönüllerden al beni Nihâl Özyüksel İsmâil Akçapınar
  11774 -2 Gözlerim yollarda yıllardan beri Halil Soyuer Ferit Sıdal
  13037 Gözlerime kilit vursan gönül gözüm görmez değil Yalçın Benlican Erol Özbayram
  12756 Gözlerime kilit vursan gönül gözüm görmez değil Yalçın Benlican İsmail Akçapınar
  8035 GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME Hâlit Çelikoğlu Yusuf Nalkesen
play 5467 Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrârımı H.Münir Ebcioğlu Şerif İçli
  15103 Gözlerin neler söyler bakışından bilirim Şinâsi Özdenoğlu Nihat Adlim
  5486 -2 Gözlerin yemyeşil saçların sarı Yılmaz Karakoyunlu Teoman Önaldı
  15577 Gözlerinden akmasın yaş sevdiğim sen ağlama İsmâil Acar Mümin Salman
  5469 Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir _ Bîmen Şen
  5474 Gözlerinin ışığında yanan pervâneyim Bâki Süha Ediboğlu Melâhat Pars
  15124 Gözü doğru yolu gören varsa gelsin yanımıza Ali Sevim Alâeddin Yavaşça
  5532 Gözü yaşlı bağrı yanık Hâlis Koçak Turhan Toper
  5496 Gözüm dâim güzel gözler _ S. Ahmet Efendi
  13036 Gözümde bir gül idin Hayri Alkan Mûsa Kumral
  5523 Gözünde gülündüm diken mi oldum Seyfi Güldağı İsmail Demirkıran
  18451 2 Gurbet âdemden kara (YOLCU İLE ARABACI ) F. Nâfiz Çamlıbel M. Nûrettin Selçuk
  5552 2 Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde K. Kâmi Kamu Amir Ateş
play 5554 Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde K.Kâmi Kamu Yıldırım Gürses
play 5557 -2 Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Bekir Sıtkı Erdoğan Selâhattin İnal
  17721 -2 Gurubun kızıl rengi alev alev rûhumda Ahmet Ilgaz Akın Özkan
  5563 -2 Gurup vakti Çeşme'de sevgililer gözgöze Cemâlettin Alptekin M. Reşat Aysu
  5569 Gücendim artık sana ... _ Zeki Duygulu
  17185 Gül açmaz bülbül ötmez gönül toprağı çorak Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 5601 -2 Gül derler gül derler bana gül derler Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
  5630 Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok R.Mahmut Ekrem Baha Bey
  17170 Güldü cânân etti ihyâ ah eden gönülleri Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  5611 Güldü ol gonce açıldı güller _ Rif'at Bey
  5619 Gülen yüzün hoş sözün beni sana bağladı Mustafa Sağyaşar Mustafa Sağyaşar
play 12729 Gülen yüzün solmuş sevgilim senin _ Şükrü Tunar
  5620 Gülerek bakıp geçme saçımın aklarına Mâhir Yılmaz Sabiha Alpman
  5652 Güller açtı oldu bahar _ Kanûni Nâzım Bey
play 12300 -2 Güller arasında seni bensiz gören olmuş _ Şükrü Tunar
  5655 -2 Güller güler bahar gelir Şâdi Kurtuluş Mahmut Oğul
  11963 Gülmez tâlihin bir gün hâlden anlamaz yıllar F.Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
play 5745 -2 Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş Mehmet Sâdi Bey Şevkî Bey
play 5803  2 Gün gelir de beni unutursun demiştin Ş.Ayhan Özışık Ş. Ayhan Özışık
  5831 Gün olur ey meh-i nâzım bu sabahat de geçer _ Rif'at Bey
  16881 Günah gözyaşlarına ağlamaktan ne çıkar Yıldırım Doğan Ergeneli Nezih Gözonar
  5768 Günden güne hâl olmada aşkınla diğer-gûn _ Lavtacı Hristo
  17153 -2 Gündüze güneşe mehtâba dargın benimle ağlayan Cemâlettin Alptekin İlgün Soysev
  5781 Gündüzlerim olur gece Mehmet Erbulan Metin Everes
  13711 -2 Güneşimsin sen benim bana ışık saçarsın Mustafa Demiray M. Nazmi Özalp
play 5819 -2 Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi Kâzım Ömer Bey Lem'î Atlı
  15732 -2 Günler geçti aramadın sormadın İlkan San Necip Altın
  19509 Günler var bir an gibi günler var bin yıl kadar Faik Bilki Amir Ateş
  19999 2 Günlerdir düşlerim seni özlüyor Sunerdem Batu Sunerdem Batu
  5816 -2 Günlerdir haber yok dosttan cânândan Fikret Kavafoğlu Necdet Tokatlıoğlu
  20007 Günlerdir yolunu bekledim durdum Necmi Pişkin Necmi Pişkin
  17900 Günüm gecem ayrı özlem alev alev yanıyorum Ümran Çetin Ali Şenozan
  16203 Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi Pîr Sultan Abdal _
  14202 Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi Pîr Sultan Abdal _
  17381 -2 Güzel sözler gül dudaklar tatlanır Vâhit Özaydın Rüştü Eriç
  5844 Güzele ne yakışmaz ki F.Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  15104 Güzelim kara gözlüm ne çok özledim bilsen Hasan Oral Şen Ali Şenozan
  5913 Hadi söz et bana n'olur güzellikten sevgiden Hasan Soysal Hasan Soysal
  14695 Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım Yûnûs Emre Zeki Atkoşar
  16204 Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı _
  14251 Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı Zekâî Dede
  14696 Hakîkat gizli bir sırdır Pîr Sultan Abdal _
  18297 -2 Hakk'a kulluk edenler gerçek yoldan gidenler Mustafa Ertürk Hasan Şanlıtürk
  14493 Hakk'ın habîbinin sevgili dostu Yûnûs Emre _
play 5920 Haklısın ne kadar üzsen de beni Cemâl Sâfi Zekâi Tunca
play 5935 Hâlâ acıyor gözlerinin yaktığı yerler M. Nâfiz Irmak Şerif İçli
  5942 Hâlâ yanıyor leblerinin âteşi lebde _ Lem'î Atlı
  19953 2 Hani ayrılmayacaktık aşkımızı nasıl yıktık Özcan Korkut Özcan Korkut
play 6012 Hasret dolu âhım sana hüsrânımı söyler Mesut Kaçaralp Şerif İçli
play 13388 Hasretin acısı kalbi dağlıyor Zeki Müren Zeki Müren
  16956 Hasretin kalbime yâreler açtı Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  13828 Hasretin onulmaz bir yara bende Nezahat Tuna Süleyman Mertkanlı
  18323 -2 Hasretinle bunca yıl gurbette yandım Uğur Gür İlgün Soysev
  13194 Hasretinle yana yana bu ayrılık yetti cana Sâmi Derintuna Akın Özkan
play 6055 -2 Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım E. Pertev Paşa Nevres Paşa
  6057 -2 Hasretle geçen günler ne zaman son bulacak Ziyâ Polat Kadri Şençalar
  6069 Hasta kalbimde açılmış ebedî bir yarasın _ Burhan Sesyılmaz
play 6078 Hastasın zannım vefâ mahzûnusun Mehmet Hafîd Bey Şevkî Bey
  6082 Hastayım hâlimden hiç kimse haberdar olmuyor _ Zeki Duygulu
  19987 2 Hatıralar bırakmıyor peşimi Berran Yalçın Bilge Özgen
  6109 -2 Havva Ana'dan beri Allah'ın baş eseri Güzide Taranoğlu Akın Özkan
  6120 Hayâli çıkmıyor bir dem gönülden Fâiz Kapancı Fâiz Kapancı
  19916 2 3 Hayatın akışını çâresiz seyrederken Hanife Uzun Cavit Ersoy
  6158 Hayâtın kıvrılan ıssız yolunda Sâdettin Kaplan Fâruk Şâhin
  13534 -2 Haydindi Bursa'lı (Kaleden indirdiler kır ata bindirdiler) _ _
  18910 -2 Haydindi kızlar oyuna haydindi Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
play 6167 Hayli dem zencir-i zülfün aşkının meftûnuyum A.Abdülbâkî Efendi Ebû-Bekir Ağa
  6174 2 Hayli demdir neye hırçınlığı var _ Bîmen Şen
  13410 Hazan bahçelerinde dertli bülbül sesi var _ Zeki Duygulu
  6239 -2 Her akşam hüzünle batarken güneş Aylâ Peken Alâeddin Şensoy
play 6241 Her akşam muhakkak tesâdüfümüz Orhan Seyfi Orhon Ahmet Çağan
  6258 Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır İsmail Safâ Bey Garbis Efendi
  12386 -2 Her geçen gün yandı gönlüm söyle bülbül nerdesin Bertan Üsküdarlı Bertan Üsküdarlı
  15944 Her gün bu senin derdin ile ağladı gönlüm Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 6284 Her günüm mâzide kalmış günlerimden gün arar _ Mehmet Yürü
  14700 Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım Yûnûs Emre _
  6295 Her kimi sevsem vefâdar olmuyor _ Mehmet Ali Efendi
play 6300 Her mevsim içimden gelir geçersin Hüseyin Yurdabak Semahat Özdenses
  4363 -2 Her sabah karşıma yolda çıkardın Mehmet Erbulan Ferit Sıdal
  18986 Her seste bir nağmesi var ondan koku alır bahar Tarık Işıtman Sadettin Kaynak
play 6337 Her şey bu zaman evinde nâ-çâr geçer Cemâl Ethem Yeşil S.Ziyâ Özbekkan
play 6368 Hevâ-yı aşk eser serde Mahfî Şevkî Bey
  6387 Hırâm-ı yâr çemende tarâb-dih-i candır _ Medenî Aziz Efendi
  6445 -2 Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın Mustafa Sevilen Yıldırım Gürses
  15105 -2 Hiç gelip sordun mu halin ne diye Halil Soyuer Ali Şenozan
  6457 Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam İzzet Müezzin Cemil Bey
play 6483 Hoy deniz Karadeniz suların kıpırdaşır Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  18974 Hoy kemençe kemençe zerdali dal mısın ? Sadettin Kaynak
  6488 Hunhâre tiğe varken ne hâcet ebrûlerinle Mehmet Sâdi Bey M. İsmail Hakkı Bey
  19352 Hüdâ'mızdan hidâyettir sabahlar M. Turan Yarar Erdinç Çelikkol
  12571 Hüzün kaynar göz pınarında Sedat Ergintuğ Güngör Önder
  6544 Ilgıt ılgıt esiyor söğüt kavak yelleri Yavuz Alaybeyoğlu Yavuz Alaybeyoğlu
  6546 Ilık bir nefes gibi her zaman içimdesin Vâhit Özaydın Bahri Altıntaş
  12748 -2 İçimde bir ateş var sönmek bilmiyor Yalçın Doğan Mûsa Kumral
  13599 -2 İçimde sır gibisin dolaşırsın kanımda Yalçın Benlican Nihat Adlim
play 6587 İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır Necdet Atılgan Şerif İçli
  18738 -2 İçin için ağlayan kanayan bu yaraya Alaaddin Gökün Necdet Erdemli
  13537 İçseydim kana kana çam kokulu suları _ Bâki Çallıoğlu
  12877 -2 İçtiğim aşk şarabından Kâmil Gök Zekâi Tunca
  6635 İki kuğu bir dereden su içer _ Yusuf Ağa
  6636 İkimiz de bir odada bir boyda _ _
  16206 İlâhî dîde-i cânı münevver kıl tecellâdan Sezâî Efendi _
  6691 İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu _ S. Ziyâ Özbekkan
  18975 İneyim gideyim Osmaneli'ne Karacaoğlan Sadettin Kaynak
  6707 İnsafın yok mu senin Mehmet Erbulan İsmet Nedim
  14848 -2 İnsan sevdiğini özler ya hani Cengizhan Mutlu Amir Ateş
  6716 İpek saçlarını papatyalarla ördüğüm günleri Oğuz Çetinel F. Karamahmudoğlu
  16207 İrfan meclisine erişebilsem Atıf Efendi _
  14153 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre Bekir Sıtkı Sezgin
  6752 İsterim rüzgârların taşıdığı ses olmak Güzide Taranoğlu Yücel Aşan
  6773 İştibâh etme gözüm nûru bana _ Şevkî Bey
  6818 Kaç yıldır hasretiz birbirimize Süleyman Başuğul Ali Şenozan
  6823 Kaçma dîdemden aman ey gül-tenim Ahmet Râsim Bey Şekerci Cemil Bey
  6828 Kaçsan ayıplamam... _ Fehmi Tokay
  12137 -2 Kadehimde şarapsın yudum yudum sevgilim Yılmaz Yüksel Yılmaz Yüksel
  17782 -2 Kader de var mıydı böyle gitmek te Hayri Köroğlu Selâhattin Altınbaş
  12387 -2 Kader gülsün yüzüme acılarım dinmiyor Aslan Hepgür Aslan Hepgür
  6848 Kadifeden kesesi kahveden gelir sesi _ _
  6888 Kalbim senin aşkın ile yanar iken derinden Erol Güldiken Hasan Dede Dinç
  6894 Kalbimde bin ateşin volkanı vardır Erdoğan Yıldızel Erdoğan Yıldızel
  6895 Kalbimde bir sızısın _ Zeki Duygulu
play 6922 Kalbimi bezlederim minnet ü zevkle dilesen _ Şükrü Tunar
  6940 Kalbini kalbim gibi sanarak bak sana kapıldım _ D.Hasan Hasgüler
play 6943 Kaldı âteşler içinde yine sevdâlı serim _ Hânende Karabet
  10958 Kalenin burcumuyam (VAY SÜRMELİ SÜRMELİ) _ _
  6954 Kalmadı kudret efendim bende artık gayrete Kemâl Emin Bara Fahri Kopuz
  6959 Kalmadı sabrım ...(SENSİZ YİNE BU AKŞAM) Mehmet Erbulan İsmet Nedim
  12572 Kalû belâ'da İslâm olduk Elhamdülillâh Tuğman Cıranoğlu Erdinç Çelikkol
  6973 Kanadım yok uçamam Arif Sâmi Toker Arif Sâmi Toker
  6976 Kanatsız bir kuş gibi kaldım gurbet ellerde Nâci Özlü Kadri Şençalar
  19847 2 Kapandı kapısı gönlümün gelen sonbaharın hüznüyle Ayten Yavaşça Alâeddin Yavaşça
  16985 Kapım niçin çalınsın gelenim yok ki Zuhâl Sayman S.Mertkanlı-S. Taçbaş
  6999 Kapına düşen benim _ Refik Fersan
  7014 Kara gün kararıp kalmaz hele sabreyle sabreyle Ruhsatî F.Karamahmudoğlu
  7037 Karardı söndü hep hayâl oldu neş'eler zevkler Rifat Ayaydın Rifat Ayaydın
  13370 Karşılardan yar gelir Yesârî Asım Arsoy Yesârî Asım Arsoy
  19630 2 Kaşın hilal gözün ela bakışların derde deva Zekâi Tunca Zekâi Tunca
  5006 Kaybettiğimiz yılları kurban sayalım gel Orhan Ete Erdinç Çelikkol
  7127 Kesik saçı kumralmış Ali Bey Kadri Şençalar
  7134 Keşke bu yerlere gelmez olaydım _ _
  14279 Kıble-i ehli safâ oldu Cenâb-ı Mustafa Müştak Baba _
  19379 -2 Kıymetin bilelim kalan zamânın Orhan Ete Alâeddin Yavaşça
  19982 2 Kıymetini bilemedik sevginin Yalçın Benlican Bilge Özgen
  7181 Kız bir ince su gibi karşımdan akıp gitme O.Seyfi Orhon H. Sâdettin Arel
  7182 Kız bürün de şalına _ Refik Fersan
  7190 Kız pınar başında yatmış uyumuş _ _
  7196 Kızarmış hadd-i gül-fâmın güzel bir tatlı renk olmuş _ Rızâ Bey
  16756 2 Kibir tuzağını şefkatle çözmedinse Faruk Ermemiş Necip Altın
  7208 Kim demiş sûziş-i aşkı dil-i şeydâ bilmez _ Şevkî Bey
  7218 Kim görür de aklın aldırmaz şehâ gül rengini _ Ali Rif'at Çağatay
  12138 -2 Kim ne derse desin sana Rüştü Şardağ Alâeddin Yavaşça
  7222 Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Enderûnî Vâsıf Zekâî Dede
  7231 Kimi santur'a dokunmuş kimi tanbur çalıyor Halit Uzel İ. Baha Sürelsan
play 7240  2 Kimseler gelmez senin feryâd-ı âteş-bârına Ahmet Râsim Bey Şevkî Bey
  18512 Kolay kolay saklanamaz sevdâ denen tatlı hisler Sâmi Derintuna Mustafa Malay
  18894 -2 Köy hayatı ne güzeldir herkes için bir emeldir ? Sadettin Kaynak
  7285 Kucağımda büyütürken nâ-gâh Memduh Bey Şevkî Bey
  19290 Kul Hüvallâhü eheddir eşi yoktur bilirim Yâsin Hatipoğlu Erdinç Çelikkol
  15578 Kulaklarım çınlıyor beni mi anıyorsun Ercan Akbay Erdinç Çelikkol
  20001 Kumruları dinledim susuverdiler Özdemir Kiper Selâhattin Altınbaş
  7310 2 Kuru dalım çiçek açtı viran bağımda _ İlhâmi Güreşin
  7337 2 Küçücükten bir yâr sevdim ezelî _ Râif Korel
  7384 Leblerin gördüm usandım gonceden İ.Fennî Ertuğrul İ. Fennî Ertuğrul
play 7406 Lofça'nın ardında kaya _ _
  7417 -2 Lûtf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle Mehmet Hafîd Bey Şevkî Bey
  12586 Mahkûm tuttum şu gönlümü Beşir Kara Nezahat Soysev
  7438 Mahrekinde devr ederken lâ-yuad üftâdegân _ M. İbrâhim Efendi
  7450 Mahvolup gitti ümîdim sabr ü sâmânım gibi Ethem Bey Râkım Elkutlu
  7453 Mahzûn dilimi yâdın ile şâd eder oldum Mehmet Hafîd Bey Şevkî Bey
  7457 Mahzûn gönüle zevk u safâ kâr-ger olmaz _ Hacı Arif Bey
  7461 Mahzûn mahzûn bakıyorsun Ünal Suner Ali Çankaya
  14307 Maksadı âşıkların menzîl-i cânân olur Nakşî Akkirmanî _
  12258 -2 Mâzi gözlerimde kayboldu gitti Seyhan Girginer Metin Everes
  7496 Mâzide kalan yılları bir bir düşünürken Hasan Soysal Hasan Soysal
  7535 Mecnûn gibi ben dağlar gezerken Mehmet Hafîd Bey Şevkî Bey
  13364 Mecnûn gibi sensiz geçiyor leyl ü nehârım _ İsak Varon
  7542 Mecnûnum Leylâ'mı gördüm _ Âşık Veysel Şatıroğlu
  12426 Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni Vefâ Efendi Zeki Altun
play 7568 Mehtaplı gecelerde hep seni andım Sevim Şengül Sevim Şengül
  14750 Mehtapta geçen bir gecenin hatırasından Mustafa Nafiz Irmak İsmail Demirkıran
play 7588 2 3 4 MEMO (Memo gezer sine sine) _ _
play 7597 Menekşe gözler hülyâlı Y. Asım Arsoy Y.Asım Arsoy
play 7602 Menekşeler tutam tutam _ _
  7610 Merdivenden iner iken ayağıma battı diken _ _
  19168 -2 Mevlâm sana ersem diye Ali Ulvi Kurucu Hasan Şanlıtürk
  7664 Mevlâya dön ey insan düşün Nûri Baş Zeki Altun
  7675 Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı Hikmet Şinâsi Önol S. Ziyâ Özbekkan
play 7677 -2 Mevsimler yas tutup çöller ağlasın Mustafa Sevilen Erol Sayan
  7685 Meyhâne değil meclis-i rindâne-i Cem'dir Mehmet Hafîd Bey Hacı Arif Bey
play 7687 -2 Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  19518 Meyhaneler mesken oldu seni sevdim seveli Özcan Korkut Özcan Korkut
  7689 Meyhâneye serdik postu Andelip Şevkî Bey
  7690 -2 Meyhâneyi seyr ettim uşşâka mutaf olmuş Şeyh Gâlip Dede Hacı Arif Bey
  7702 Meyl etti gönlüm sen dil-rübâya _ Tanbûri Ali Efendi
play 7722 Mihnetle geçen ömrüme bir penbe şafaksın Reşat Bilgin Sadettin Kaynak
  7731 -2 Mir'atı ele al da bak Allah'ı seversen M.Celâleddin Paşa M.Celâleddin Paşa
  13682 Mor sünbüllü dağların var Sâmi Derintuna Mahmut Oğul
  7742 Muhabbet bağının gülleri soldu Selâhattin İnal Selâhattin İnal
play 7749 Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim _ Dellalzâde
  12255 -2 Mutlu günlerimi aldım kaleme Sâbit Berberoğlu M.Şen Sancakoğlu
  18686 Mutsuz yüreğimdeki son yara izi senden Abidin Kumbasar Metin Everes
  7774 Müjde yeşillendi yine gülistan Mehmet Sâdi Bey Rif'at Bey
  7773 Müjde-i vasla olan şîrîn edâdan vaz geçtim _ _
  7789 Mümteziç aşkınla rûh-i câvidânım sevgilim _ H.Sâdettin Arel
  7799 Müptelâ-yı gam olan rahat-ı dünyâ bilmez Mehmet Hafîd Bey Şevkî Bey
  7805 Mürg-i can nahçîr-i sayyâd-ı firâk _ Rif'at Bey
  7809 Mürüvvet eyle nev-nihâl _ M. İsmail Hakkı Bey
  14304 Müştâk olup özlediğim şehr-i Ramazan merhabâ Yûnûs Emre Rıfat Bey
  7851 Nâil-i vuslat olan zillet-i dünya bilmez _ Tatyos Efendi
  7891 Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle _ S.Ahmet Efendi
  7900 Nasib olsa yine gitsem yayla'ya _ _
play 7842 Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi _ Şekerci Cemil Bey
play 18926 Nazir olmaz sana alemde teksin ? Sadettin Kaynak
  16617 -2 Ne açan goncada renk ararım ne öten bülbülde ses Rauf Alanyalı Alâeddin Yavaşça
  17031 Ne bir çiçek koparmıştım ne bir kalpte yer almıştım Kemâl Özcan Celâl Abacı
  3048 Ne bir sevgilim var ne de bir sevenim Mehmet Erbulan İsmet Nedim
  7964 2 Ne dem ki hüsnüne ol mehveşin nazar ederiz _ Ebû-Bekir Ağa
  19592 Ne emel kaldı gönülde ne de aşkın sesi var Nahit Hilmi Özeren Necla Özmen
  13032 Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Şerâfettin Özdemir Akın Özkan
  8014 Ne için geçmez aceb bir günüm âzâd-ı elem _ Şevkî Bey
play 8015 -2 Ne idi n'oldu hâlim çektiklerim vebalim _ Sadettin Kaynak
  8016 Ne idim ben ne oldum bak meğer sevmek Reşat Özpirinçci Erdinç Çelikkol
  14849 -2 Ne kadar istersen o kadar naz etı Hasan Karakuş Amir Ateş
  17474 -2 Ne olur gözlerimden çek gözlerini Yalçın Benlican İlgün Soysev
  13414 Ne olur unutma beni K.Yılmaz Kadri Şençalar
  8058 Ne recâlar yalvarışlar ona kâr etti Ali Ulvi Baradan Ali Ulvi Baradan
  15579 -2 Ne sevdiğin belli ne sevmediğin E. Öztaş-Y. Benlican Yılmaz Yüksel
  12573 Ne sünbül ne şebboy yâr bana F.Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
play 8090 2 3 4 Ne yaptım kendimi nasıl aldattım Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
play 8097 Ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözleri var Turhan Oğuzbaş Avni Anıl
  8104 Ne zaman duysam bülbülün sesini ... Coşkun Erdem Coşkun Erdem
play 8106 Ne zaman gelse hayâlin bu harâbâta senin _ S.Ziyâ Özbekkan
  16962 Ne zaman görse seni âşıkın bir hoş olur Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  13864 Neden gittin niçin kaldın uzakta Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 8136 Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm F.Ahmet Aykaç S.Ziyâ Özbekkan
  8151 Nedendir rûhumda bu hicran neden _ Ömer Altuğ
  12735 Nefes almak gibi susamak gibi sana âşık olmak Işık Karaçam Bülent Ulusoy
  14331 Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Azîz M. Hüdâî Hz. Hacı Fâik Bey
  12139 Neler anlatır neler yanan gözbebeklerin Hayri Davas Alâeddin Yavaşça
play 8179 Neler çektim neler cânân elinden _ Lem'î Atlı
  13277 Neler neler düşünmüştüm Sâdık Atay Nihat Adlim
  16132 Neler olur şu dünyada gözlerimiz görmez mi ya Osman İper Osman İper
  8186 Neler söylüyor bana günün bitişi Günsel Çelikoğlu Vehbi Gül
  8188 Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer İ. Halil Taşkent İ. Halil Taşkent
  13033 Nerdesin bunca yıldır kalbim hep Ertan Sayan Ertan Sayan
  19163 -2 Neşeyle geçir ömrünü bir can diyenin var Ümit Gürelman Yılmaz Karakoyunlu
  8264 Ney nevâ eyler keman inler döğer def sînesin _ Mustafa Efendi
play 15997 Ney'le konuştum dedim bana derdini söyle M.Celâleddi-i Rûmî M. Nûrettin Selçuk
  16210 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz M. Hüdâî Hz. Sinan Efendi
  8295 Nice bir rûz u şeb efgan edeyim _ M. İsmail Hakkı Bey
  15703 Nice cânânlar gezdi şu gönül bahçesinde C.Kerim Kızrak Metin Everes
play 8309 -2 Niçin baktın bana öyle dargın mısın durma söyle Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  8320 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle A.Ziyâeddin Paşa Tanbûri Süreyyâ Bey
  8329 Niçin yan yan bakarsın _ _
  8279 2 Nîm-nigâh eyle garib ü gam-keşe _ Bolâhenk Nûri Bey
  8352 Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere Müzehher Güyer Mûsa Kumral
  7837 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî Süleyman Erguner
  8359 Nur görsün(olsun)gözlerim aç sîneni Ahmet Refik Altınay H.Sâdettin Arel
  12140 O günden sevdi gönlüm hüsnünün meftûnu kalmıştım Cemâlettin Yavaşça Alâeddin Yavaşça
  8468 O güzel gözlerinin sihrine kandım gönül Ünsal Silleli Ünsal Silleli
  8419 O harab mâbede ben bekçi olup kalmalıyım Halit Uzel Refik Fersan
  8426   2 O kadar muztaribim ki bunu ben anlatamam H. İbrahim Akçam M.Mazhar Kamsoy
  8470 Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram _ Tatyos Efendi
play 8501 2 Ol sîm-beden câme değişmekten usanmaz _ T.Mustafa Efendi
play 8503 Ol şûh-i cefâ-perveri(safâ-perveri) gördüm de bayıldım Ş.Ziyâ Bey Ş.Ziyâ Bey
  12254 Olmaz canım böyle olmaz Tülây Arıcı Tülây Arıcı
play 8482 Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâlî _ Hacı Arif Bey
  13768 -2 Onlar ninni söylemeyi bilmezler yavrum Hüsâmettin Olgun Erdinç Çelikkol
play 8583 -2 Ölse de âşık onulmaz yâresi _ Şevkî Bey
  8588 Ölürsem yazıktır sana kanmadan Orhan Seyfi Orhon _
  17015 -2 Ömrümce unutmam o gül cemâli Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  18752 -2 Ömrümü verdiğim vefasız yıllar Fatma Onur Hasan Esen
play 8607 -2 Ömrümün gülüsün gül ki güleyim _ Haydar Tatlıyay
  17184 Ömrün artık na baharı ne doyulmaz yazı var Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 8630 Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler Yahyâ Kemâl Beyatlı Süleyman Erguner
  12730 -2 Ömrünün baharında bir tomurcuk gibisin Cengizhan Altıntaş Ali Şenozan
  8631 -2 Ömür bir top yün yumağı Azmi Aytaç Müfit Kuraner
  8633 Ömür bu rüzgâr gibi sel gibi akıp geçti H. Kaya Manioğlu Alâeddin Şensoy
play 8636 -2 Ömür güzel dünyâ güzel Mustafa Töngemen Burhan Durucu
  19742 Ömür neden çabuk geçer Turgut Çelik Erdinç Çelikkol
  14850 Önce cânân diyen gönül kaldı mı cânân Hüsâmettin Olgun Erdinç Çelikkol
  8642 Öperken ağzını düştüm bayıldım _ Arşak Çömlekciyan
  8648 Ördeksiz göllerde avın avlama _ _(Radife Erten'den
  19111 -2 Ötmüyor bahçende bülbülü şeydâ Mustafa Sevilen İlgün Soysev
  8665 Öyle çektim ki cefâ dilde safâ niyetine Hüseyin Rifat Işıl Şükrü Tunar
  8676 -2 Öyle özledim ki sevgilim seni Seyhan Girginer İlgün Soysev
  18069 Öyle sevdim ki seni anlatamam ben sana Köksal Öner Ünsal Silleli
  15106 Özlem dolu şu kalbimiz muradına çok geç erdi Sâmi Derintuna Akın Özkan
  8691 Özlemle doldu geçti seneler Tunç Kemâl Bilge Özgen
play 8702 -2 Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin Nûri Ağa H.Tâhir Efendi
  8712 -2 Pâre pâre oldu sînem gamze-i cânâneden _ Hacı Arif Bey
  8736 Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden _ Kirkor Berberyan
  8751 Pencereden ay doğdu _ Haydar Telhüner
play 8753 Pencereden kar geliyor arkama baktım yâr geliyor _ _
  8760 Perde çektin âh a kâfir matla-i âmâlime Hamdi Bey Şevkî Bey
play 8766 Perîşan ömrümün neş'esi söndü Ali İlmî (Ceyhan'lı) Sadettin Kaynak
  8768 Pertev-i hüsnün salarken dehre tâb _ Tanbûri Ali Efendi
  18839 Peşimden bir bahar gelir sanırım ? Sadettin Kaynak
  8777 Peymân-ı dilberâna inanmam kefil ile _ Zekâî Dede
  16035 Pîr bugün bize geldi gülleri tâze geldi Himmet Efendi(Kul) _
  14341 Pîr dîvânına uğradım... Seyyîd Nesîmi Ahmet Hatipoğlu
play 8792 Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar Leylâ Hanım Dede Efendi
  16212 Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillâh Muzaffer Ozak Erdinç Çelikkol
  8812 Rahmı yok bir yâre düştüm el aman gonce-dehen _ Tatyos Efendi
play 8851 Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Sait Efendi Şevkî Bey
  8859 2 3 Revâdır bu dil-i zârın figânı _ M. İsmail Hakkı Bey
  8865 Rindler bu şerâbı nice yıllar içti Hakkı Uysal Rifat Ayaydın
  8868 Riyâsız söylüyorum ben seni seviyorum _ Nûri Halil Poyraz
  8872 2 3 Rûh-i nâbı mey-i nâb ile kaçan gül-gül olur _ Recep Çelebi
  8877 Ruhsârı gibi gamzesi de âfet-i candır _ Şükrü Tunar
play 8889 Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı Bâki Süha Ediboğlu Şerif İçli
play 8910 Rûhum musun ey rûh-i safâ-bahşı cihanın _ Tatyos Efendi
play 8917 Rûhumda buldum vecd-i visâli Nigâr Hanım Lem'î Atlı
  8915 Rûhumun ışığısın aşkımın güneşisin Fevzi Okan H. Ziyâ Konuralp
  14344 Rûz-i mahşerde beni yâd eyle Allah aşkına Sermet Efendi Erdinç Çelikkol
  8945 Rüyâ gibi geçen yıllar biraz durun durun biraz Rüştü Şardağ Rıdvan Lâle
  8977 Sabâ eser gûsun-i ter ki mürg-i aşka lânedir Tevfik Fikret Erdinç Çelikkol
  15855 -2 Saçlarına sinmiş gülün baharı Şükran Yücedağ Güngör Kandeğer
  12425 -2 Saçlarının arasında özlemle kokladığım yer F.Karamahmudoğlu F. Karamahmudoğlu
  14361 Sadr-ı cem'-i mürselin sensin ya Resûlallah Azîz M.Hüdâî Hz. Aslan Hepgür
  9047   2 Safâ senin tebessümün _ Bîmen Şen
play 9069 Sâkıyâ câmında nedir bu esrâr (Kesik kerem) Dertli Serkis Nurlıyan
  9075 Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sultan II.Mehmet Ekrem Güyer
  9092 Sâkî içelim câm-ı musaffâyı keremden _ Hacı Arif Bey
  9104 Sâkî yetişir uyan aman gel Nâmık Kemâl Hacı Arif Bey
  9112 2 Saklayıp kalb-i mükedderde seni R. Mahmut Ekrem Bey R. Mahmut Ekrem Bey
  9115 Salıp sevdâlara zülf-i siyâhın _ Şevkî Bey
  16214 Salli yâ Rabb-i alâ cedde'l Hüseyn _ _
  16902 Sana ben kendimi kendim adadım al beni _ Rüştü Eriç
play 9156 Sana gönül borcum var ödemek kolay değil İ. Hakkı Koçar Bilge Özgen
  12388 -2 Sana nasıl anlatılır O. Seyfi Orhon F.Karamahmudoğlu
  12919 -2 Sana olan hasretim bilmem ki nasıl biter Sâdık Atay İsmail Demirkıran
  12141 Sardın âmâlimi sen a güzeller güzeli Alâeddin Yavaşça Alâeddin Yavaşça
  9221 Sarı gülüm var benim _ _
  16166 Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnûs Yûnûs diye Sâdık Atay Erdinç Çelikkol
  9287 Selâm vermeden gelip geçersin _ Zeki Duygulu
  19285 Seller gibi taşmak niye sakin olabilsek Yâsin Hatipoğlu Erdinç Çelikkol
  14358 Semâdan sırr-ı tevhîdi duyan gelsin bu meydâne Abdülehad Nûri Mustafa Efendi
  9328 2 Sen bu ufkun yegâne yıldızısın A.Refik Altınay M.İbrâhim Efendi
play 9356 Sen ey serv-i revân ruhsârı gülgûn _ Ali Bey
  19331 Sen gelsen eğer her gece mehtâb ile eller buluşur Yâsin Hatipoğlu Erdinç Çelikkol
  16591 -2 Sen gidince gurbet oldu burası Mustafa Töngemen Nezih Gözonar
  17655 -2 Sen gittin ya artık mevsimler sarı adını sayıklar Hakkı Yalçın Kasım Birel
  15580 Sen günâhım alıyorsun bilerek bilmeyerek M. Şen Sancakoğlu M. Şen Sancakoğlu
  14851 Sen küsüp giderken bir çift sözüme Cemâl Sâfi Bülent Özbayram
  9410 Sen melâhat milkinin sultânısın _ Ali Bey
  9431 Sen serv-i nâzın ruhsâr-ı âli _ Hacı Arif Bey
play 9435 Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldın Ahmet Râsim Bey Ahmet Râsim Bey
  16337 Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kur'an _ M. İsmail Hakkı Bey
  9456 Sendeki bu gördüğüm hâlet nedir _ M. İsmail Hakkı Bey
  12142 -2 Senden uzaklarda seni düşünsem Mehmet Erbulan Erol Sayan
  9469 Seneler geçti haber yok senden Semih Mümtaz Refik Fersan
  9478 Senelerdir saklarım bende bir mektubu var Aydemir Doğan Hasan Özçivi
play 9486 -2 Seni arzu(eder bu/ediyor) dîdelerim H. Avni Bey Lem'î Atlı
  12143 -2 Seni bilmem amma ben kararlıyım Cemâl Sâfi Alâeddin Yavaşça
  9496 Seni bilsen ne kadar çok severim Muzaffer İlkar Muzaffer İlkar
  15769 Seni çözmek çok müşkül bir bilmece gibisin Vâhit Özaydın Rüştü Eriç
  9514 Seni gidi çapkın seni _ Bîmen Şen
  9526 Seni gördüm hep üzüntüyle geçen bir günde _ H.Sâdettin Arel
  14852 -2 Seni görmek için ferman çıkardım Samim Cebeci F.Karamahmudoğlu
  9533 Seni görmek ile rûşen oluyor dîdelerim _ Asdik Ağa
  9562 Seni sevdim de ne oldu _ Fâruk Emhaz
  9563 Seni sevdim güzel lûtfuna âmâdeyim _ Kanûni Nâzım Bey
  16765 -2 Seni seven deli gönlüm yalnızca Sâmi Derintuna Sami Derintuna
  9580 Seni yıllarca sevdim hâtıranda ne kaldı _ Yıldırım Gürses
  16215 Senin vasfın leb-i takrîre gelmez yâ Resûlallah Salâhî Zekâî Dede
  12267 -2 Senin yanında iken mevsim bahar mı yaz mı Zeki Müren Zekâi Tunca
  16758 -2 Seninle bu aşka veda edeli elim boş Tarık Çıtak Necip Altın
  9638 Senle gelen kış bana bahar gelir yaz gelir Mehmet Erbulan Akın Özkan
  9657 Sensiz gecenin acı karanlığında Ferrûh Atbaşoğlu Ferrûh Atbaşoğlu
  9662 -2 Sensiz geçen günleri bir bir saydım bitmiyor Bekir Mutlu Erdoğan Berker
  9699 2 Sermest edecek gönlümü bir zülfü zer olsun Mesîh Bey Arşak Çömlekciyan
  13193 Sevdâ bahçem kuru toprak soldu Sâmi Derintuna Hüseyin Soysal
  9723 Sevdâ benim gözümde en mukaddes bir kindi _ Râkım Elkutlu
play 9730 -2 Sevdâ dolu gözleri sözleri cana yakın Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
  9738 Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki derinden _ D.Hasan Hasgüler
  9740 Sevdâ ona yaklaşma yanarsın tutuşursun Hüseyin Rifat Işıl Şerif İçli
play 9742 Sevdâ öyle müşkil ki onu çekenler bilir _ Zeki Duygulu
  9744 2 Sevdâ sardı kalbimi sensin onu sardıran _ Haydar Tatlıyay
  14853 Sevdalar çiçek açsın açsın goncalar güller F. Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  19376 Sevdâlı gönül hoşdu gönül gönüle koşdu Reşad Özpirinççi Alâeddin Yavaşça
play 9767 Sevdâma yakın gel beni eller gibi tutma M. Nâfiz Irmak Artaki Candan
  15107 Sevdana uzanmışsa muradım dalı n'eyler F. Karamahmudoğlu Rüştü Eriç
  9750 Sevdâ-yı cemâlin beni pek derbeder etti _ Bîmen Şen
  9809 2 Sevdiğim çok yaramazdır yaramaz _ Şevkî Bey
  9832 Sevdiğim sevdim seni ben saklamam _ Fehmi Tokay
  9841 Sevdim diye zâlim seni beyhûde avundum M.Cenâni Kandiye D. Hasan Hasgüler
  12920 Sevdim seni ömrümce düşündüm ki dönersin H. Kaya Manioğlu Nûrettin Demirtaş
  15109 -2 Seveni sevmektir sevdanın özü Eyüp Göksu İ. Hakkı Özbilgin
  9876 Sevenleri sev sen de sitemkâr olma gönül _ Fehmi Tokay
  9884 Severim gerçi seni bana vefâkâr olasın _ Zekâî Dede
  15828 -2 Severim gönülden seni her zaman Gufran Taş Gufran Taş
  9891 -2 Sevgi bazen bir sıcacık eldedir Ayten Baykal Bilge Özgen
  9892 -2 Sevgi bazen bir sıcacık eldedir Ayten Baykal Erdoğan Berker
  19725 Sevgi dolu o gözlerin duyguların pınarı mı Sabahattin Hizmetli Sabahattin Hizmetli
  9896 Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı Ayten Baykal Bilge Özgen
  12803 Sevgi sınavına geldik yokla biraz öğretmenim F. Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  9901 Sevgiden aşktan vefâdan olmam asla hisseyâb Arif Gökoğlu Arif Hikmet Gökoğlu
  9904 Sevgiler sevgi olur onu kalpte duyunca Vâhit Özaydın İrfan Özbakır
  14369 2 Sevgilerin en yücesi sözde Allah özde Allah Ömer Kalafat Erdinç Çelikkol
  7925 Sevgilim bir tânem gel artık bana _ Necdet Tokatlıoğlu
  13600 Sevgimi anlatmak isterim sana Şâhin Çangal Aslan Hepgür
  9926 Sevgimi bahar olunca çiçek çiçek bölüştürdüm Erol Uzunöner F.Karamahmudoğlu
  15108 -2 Sevgisiz yaşadım ben her sevgiyi İ.Behlül Pektaş Amir Ateş
  9958 2 Sevilmiyor dedik amma hakikat öyle değil Ö. Nâci Efendi Hayri Yenigün
  9962 Sevinçle neş'e ile kalbim dolaydı S. Muhterem Hanım Dürrî Tûran
play 9970 -2 Seviyorum çılgınca benliğimle rûhumla Cemil Çataloğlu Alâeddin Yavaşça
  9981 Sevmek ne müşkülmüş meğer Reşat Özpirinçci Mümin Salman
  10004 4 Seyr edip ruhsârın ey Yusuf-cemâl _ Lâtif Efendi
  16216 Seyyah olup şol âlemi ararsan Yûnûs Emre _
  10020 2 Sıcaktan çatlayan topraklar yine Hâlit Çelikoğlu Ziyâ Taşkent
play 10052 Sigaramın dumanı yoktur yârin imanı _ _
  10053 -2 Sihirli atlara mı bindim Zeki Ömer Defne F.Karamahmudoğlu
  10055 -2 Silemem bir gün hayâlimden o dilber kadını Nâhit Hilmi Özeren Râkım Elkutlu
  16139 Sînâ'ya tırmanan Mûsâ'dan evvel Muhiddin Aynas Fehmi Tokay
  20026 Sitemle niyazla kapıma gelme İlkan San M.Ünal Yılmazer
  14368 Sivâdan kalbini pâk et gönül mir'at-i Rahmandır Himmet Efendi Hacı Fâik Bey
play 10074  Siyah ebrûlerin durûben çatma Kul Mehmet Lem'î Atlı
  19286 Solar güller susar bülbüller yürek dağlar ... Yâsin Hatipoğlu Erdinç Çelikkol
  10119 2 Sonbahar çiçeği gibi rengin solmuş Tahsin Karakuş D.Hasan Hasgüler
  15111 Sonu gelmez gurbetin durağıyım her derdin Sâlih Korkmaz Nihat Adlim
  10136 Sorma bana sevdiğim ne bu hâlet vay _ _
play 10162 Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş _ Kadri Şençalar
  13770 Sönmez gönlümdeki sevdamın yangını Şâhin Çangal S. Mertkanlı-S. Taçbaş
  17186 Söyle cânâ neden şekvâ edersin Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  15644 Söyle ne zaman yollarımı gözleyeceksin M. Ünal Yılmazer M. Ünal Yılmazer
  15581 -2 Söyle neden yaşlı gözün geçmez oldu hiç bir sözün Dursun Kayış Vedat Çetinkaya
play 10200 -2 Söyle sevgili sevgili söyle Vecdi Bingöl M.Nûrettin Selçuk
  15582 -2 Söylenecek ne kaldı ayrılıp gidiyorsun Celâl Çetin Nezih Gözonar
  13556 Söyletme beni derdim büyüktür _ _
play 10226 Söyleyin güneşe bugün doğmasın _ _
  17793 -2 Söz vardır baldan tatlı Hüsâmettin Olgun Yılmaz Karakoyunlu
  10238 Söz verip de zâlim aldattın beni Necdet Tokatlıoğlu Necdet Tokatlıoğlu
  10243 -2 Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin Sâdık Atay Hüsnü Üstün
  7009 Su doldurmuş testisini Cemâl Özcan Kadri Şençalar
  10254 Suda balık yan gider açma yârem kan gider _ _
  10255 Suda balık yan gider gâh eğlenir gâh gider _ _
play 10266 Suluk başında zeytin ağacı _ _
  10333 2 Süzüldü nâz ile çeşm-i siyâhın _ Azmi Bey
  19017 -2 Süzülmüş damlalar aydan güneşten ? Sadettin Kaynak
  10335 Süzülüp mavi göklerden yere doğru.. Ü.Yaşar Oğuzcan Mahmut Yivli
  12389 Süzüp çeşmânını gel yânıma âh merâlim Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  14381 Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri Fuâdî (Fuad Ef.-Şeyh)
  12731 -2 Şakıyan şu bülbüller der Yârabbî Yârabbî _ Erdinç Çelikkol
  14387 Şâm ü seher zikr eylerem Allah derim Allah derim Sâfî Mesûd Efendi
  14378 Şâmiyam ben nûr-ı çeşm-i Mustafa'yım öldürün _ Zeki Altun
  10371  2 Şarkılar yazdım sana sazlar seni kıskandı Erol Kavşit Erdoğan Berker
  10377 Şarkılarla anlat ki beni rûhundaki esrâra gireyim Fuat Ülkü Semahat Özdenses
  14520 Şehinşâh-ı cihan-bân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvan _ Zekâî Dede
  10406 Şem'-i aşkın ben idim pervânesi _ Şevkî Bey
  18865 Şen güzeller şen güzeller birbirinden güzeller Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  14388 Şeyhimin illeri uzaktır yolları Yûnûs Emre _
  10435 -2 Şiir gibi bir aşktı o A.Selçuk İlkan Mahmut Oğul
  15112 Şimdi aşklar eski sevdalar kadar şâd etmiyor H. Şinasi Önol Hasan Soysal
  10459 Şimdi nerde nâz ile perverdesin _ Râkım Elkutlu
  13316 Şimşîr-i nigâhınla vuruldum ciğerimden _ _
  16048 Şu benim dîvâne gönlüm yine hûbdan hûba düştü Kul Yusuf _
  10471 -2 Şu çilekeş masa neler anlattı Çiğdem Akbulut Orhan Kızılsavaş
  13504 Şu dağlardan geçtin mi _ _
play 10481 2 3 Şu dereden gece geçtim _ _
  12390 2 Şu dünyâda sen olmasan Sâmi Derintuna Aydın Tekindor
  15195 -2 Şu gönül bahçemden kaç mevsim geçti İlkan San Eyüp Uyanıkoğlu
  15156 Şu karşımdan gelen dilber gelir amma neden sonra Âşık Ömer Necip Gülses
  10508 Şu salkım söğüdün altı dâima... Ş.Ziyâ Bey Ş.Ziyâ Bey
  18472 -2 Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam Halil Soyuer Pınar Köksal
  16050 2 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Yûnûs Emre Bahâ Bey
  10549 Tad verse de coşturmuyor ruhları Halûk Eser Erol Sayan
  19019 Tamzara'dan geçtin mi , rakı şarab içtin mi ? Sadettin Kaynak
  12144 -2 Tanrı saklasın bir gün düğüm olur nefesin Güzide Taranoğlu Erol Sayan
  15125 Tanrım senin aşkın ulu gönül yanası yanası Allah Ali Sevim Alâeddin Yavaşça
  10594 -2 Tanzîr ederek bir perîyi nâz ü edâda _ M. İsmail Hakkı Bey
  14399 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) _
  14579 Tecellî şevk-i dîdarın beni mest eyledi hayran Eşrefoğlu Rûmî Ali Efendi
  10633 Telgırafın tellerine kuşlar mı konar _ _
  10624 Te'lif edebilsem feleği âh emelimle Mehmet Sâdi Bey Şevkî Bey
  17491 Telve telve olmuş hasret fallar beni anlamıyor Berran Yalçın Yıldırım Gürses
  10638 Tenhâda bulup yârimi âgûşuma aldım _ Fâiz Kapancı
  15809 Terkedilmiş bir şehirdim seni tanımadan önce M.Zeki Akdağ F. Karamahmudoğlu
  10654 Terk-i diyâr eyler dil dîvâne midir bilmem _ Ali Rızâ Efendi
play 16145 Tevbe yâ Rabbî yâ Kerîm Sırrî (Şeyh) Remzi Oktar
  10672 Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel İ.Fennî Ertuğrul T.Ali Efendi
  10699 Tombul civan sevdiğim _ M. Nûri Efendi
  18836 Toprak ana selam sana ürün doldur harmanlara ? Sadettin Kaynak
play 10728 Tutuldu dâm-ı zülf-i yâre gönlüm Mehmet Sâdi Bey Rif'at Bey
  10749 Uçtu yuvasından gönül bülbülü _ Halûk Pura
  19216 -2 Umutları toprağına ekmişim Tümay Başer Üçok Bilge Özgen
  15113 Unut diyorsun beni bunu söylemek kolay Neclâ Ünal İsmail Ötenkaya
  10785 Unuttuk dostu yoldaşı vefâmız artık dildedir Fuat Edip Baksı Alâeddin Yavaşça
  13191 Unutuldum diye küsmem sana ben M. Tûran Yarar Akın Özkan
  16059 Urum'da Acem'de görmediğin gördü Yûnûs Emre _
  10813 2 Uşşâkın şâd etmektedir şeh-i hûbâna yakışan _ _
  10838 Uzaklaştın gözüm yollarda kaldı Nâzım Özgünay Memduh İmre
  15114 Uzaktan uzağa bakışın yeter Ercan Akbay İsmail Demirkıran
  10866 Ümîdim bağına nurlar saçıldı _ Bîmen Şen
  10870 Ümîdim söndü (öldü) artık M. Nâfiz Irmak Lem'î Atlı
  10898 Üzülmedim gittiğine nasıl olsa döneceksin Sâdık Atay Metin Everes
  10931 2 Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi _ Lem'î Atlı
  10933 2 Var mıdır tetkîke hâcet dilberim ef'âlimi _ S. Ahmet Efendi
  16148 Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler Hatâyî (Şah İsmâil) Hüseyin Sebilci
  15126 -2 Vasf-ı lîsan seninledir vasfedemem gönül seni İbrâhim Hakkı Alâeddin Yavaşça
  14414 Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan Şemseddîn Sivâsî Bekir Sıtkı Sezgin
  14415 Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-uşşâkî'yız Hüsamî Hüseyin Sebilci
play 10950 Vâsıl-ı sem'in değil mi âh ü feryâdım benim _ Bîmen Şen
  10961 Vaz geç gönül bu aşktan sevmenin çağı geçti İ. Halil Taşkent İ. Halil Taşkent
  10965 Vaz geçtim o sevdâdan o da bir dem idi geçti _ Ekrem Güyer
  17777 -2 Vazgeçemem bu erekten çekseler de dara beni İ. Yavuz Bildik İ. Yavuz Bildik
  10997 Vuslat-ı cânâna erişmiş gönül E. Ekrem Talû Râkım Elkutlu
  16150 Yâ hannân yâ mennân yâ zel cûdi ve'l ihsan _ _ (Der:S.Eyyûbi Işıksal)
  16221 Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ yardım eyle kıyâmette Yûnûs Emre Kemâl Gürses
  16222 Yâ sâkîn nüdman imlâ ve's kınan _ _
  11025 Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım R. Mahmut Ekrem Şevkî Bey
  11047 -2 Yağmurlar yağsa da gül sana hasret C.Oktay Çağlar Yılmaz Yüksel
  12878 -2 Yağmurun sesi ince saz Mustafa Rûhi Şirin F.Karamahmudoğlu
  11058 Yakın gel kaçma ey şûh-i cihan hüsnün ıyân olsun Nedîm H Sâdettin Arel
  11062 Yakıştı endâmına yüzündeki benler _ DHasan Hasgüler
  13297 -2 Yalanım yok sen çok iyi bilirsin Sâdık Atay Burhan Atik
play 11095 Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken A Refik Altınay M İbrâhim Efendi
  15905 Yalnız bırakıp gitti o yâran sevdalı serimle Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  16515 Yalnız kalalım bir gece olsun ne olursun _ Mustafa Tunar
  15072 Yalnız senin aşkınla yaşayacak bu gönlüm Ertan Demirtaş Ünsal Silleli
  13829 Yalnızım kimsesizim yok beni hiç anlayanım Vâhit Özaydın S Mertkanlı-S.Taçbaş
  11106 Yalnızım yalnız artık sensiz şu gurbet elde _ Emin Ongan
play 11119 Yanakların çiçektir gönlüm bir kelebektir Reşat Özpirinçci Sadettin Kaynak
  16223 Yandım aşkın ateşinden yâ Muhammed Ahmet Yardım Ahmet Yardım
  11131 Yandım âteşlere ey meh seni gördüm göreli _ Fâiz Kapancı
  11132 Yandım bilerek çâresi yok gerçi bu nâre _ Hacı Arif Bey
  11135 2 Yandım o senin gül gibi ruhsârına yandım _ Bîmen Şen
  11140 Yangın olur biz yangına gideriz _ _
  15115 Yanık bıraktın beni türbende bir mum gibi Cemâl Sâfi Mahmut Yivli
  11161 Yâr için uşşâk baktı fâlime _ Şevkî Bey
  11178 Yâran sohbet etsin hep nağmeler sazda kalsın İsmail Akçapınar İsmail Akçapınar
  11179 Yârda mı ağyârda mı yâ sende mi cürm ü kusur _ M.İbrâhim Efendi
  18255 Yâri görsem karşımda aklım kalmaz başımda M. Ünal Yılmazer M. Ünal Yılmazer
  11197 -2 Yârim güler güller açar yaz olur S. Ziyâ Özbekkan S.Ziyâ Özbekkan
  11212 Yâsemenler dile geldi Zeki Duygulu Zeki Duygulu
  11226 Yaşamıştım ne güzel bezminde cemâlinle senin _ Lem'î Atlı
  11235 Yattım yârin dizine daldım sevgi izine _ Râkım Elkutlu
  11237 Yavru kuşlar gibi çıkmaz yuvadan civanım _ M. İsmail Hakkı Bey
play 11239 Yavrucağım güzellendi _ T. Mustafa Çavuş
  19728 Yavrum benim canlarım ben de size kurbanım Abdülkadir Şendal Abdülkadir Şendal
  14854 Yaz mevsimidir aşka heveslendi bu gönlüm B. Sıtkı Erdoğan Raşit Ceylân
  11835 -2 Yazdan beridir ot bürüyen bahçede bir gün.. Müfit Kuraner Cinuçen Tanrıkorur
play 11273 Yemenimin oyası rengi de rengine _ _
  13085 -2 Yemin ettim Tanrı'ya Mustafa Sevilen Orhan Kızılsavaş
  17066 Yemyeşil bahçemden güneşe doğru Ö. Bedrettin Uşaklı Yılmaz Karakoyunlu
  14442 Yeryüzünde her nîmet biz insanlar içindir Ömer Kalafat Erdinç Çelikkol
  16706 Yeter bu gam-ı dünyâ arşı aştı kederim Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  11326 Yeter üzdün beni kaşı hilâlim _ Asdik Ağa
  11355 Yıllar geçse aradan aşkın alev alevdir _ İsmet Nedim
  11775 Yıllar ne çabuk geçti o demler hani nerde Celâl Bıçakçı Ferit Sıdal
  11365 Yıllar seni soldursa da gönlümde yerin var Rüştü Şardağ Rüştü Şardağ
  12296 -2 Yıllar sonra anlatılsın aşkımız Ertuğrul Akçaylı Metin Everes
  15181 -2 Yıllar yılı şu yüreğim yalnızca Sâmi Derintuna İlgün Soysev
  18987 Yıllarca süren sevgide gönlüm ne kazandın ? Sadettin Kaynak
  13196 -2 Yıllarımı yıllarına katmıyorsam Leylâ Dirikcan Alâeddin Pakyüz
  16713 Yine bir hüzün var gözlerinin siyahında Ahmet Çakmak Ertuğrul Ottekin
  11460 Yine esti muhabbetin yelleri _ Sadettin Kaynak
play 11464 Yine gam yükünün kervanı geldi Feryâdî _
  13330 2 Yine yalnız mı kaldın _ _
play 12145 -2 Yine yola düşmek gerek H. Nusret Zorlutuna Alâeddin Yavaşça
  11510 -2 Yok dilde tahammül elem-i firkate artık _ Tanbûri Ali Efendi
  17301 -2 Yol geçen hanı değil şu gönlümün dergâhı Uğur Gür Alâeddin Şensoy
  18954 -2 Yol göründü serime od düştü içerime ? Sadettin Kaynak
  13666 Yollar pınarla dolu köyler çınarla dolu F.Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  13197 Yollarını bekledim bir gün... Necdet Erkol Mûsa Kumral
  15583 Yolunu gözlüyorum elimde kırık sazım Vâhit Özaydın Rüştü Eriç
  11563 2 Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi Ahmet Arıtürk Teoman Önaldı
  13035 Yüklenmeyin geceler yüklenmeyin üstüme Hâlit Çelikoğlu Erdinç Çelikkol
  11964 -2 Yüreğim aşkından başka... Levent Gürsel Bilge Özgen
play 11589 Yürü dilber yürü ömrümün vârı _ _
  16224 Yüzün nûr-i Hüdâ'dır yâ Muhammed Seyyîd Nesîmî _
  12574 -2 Yüzünden gözünden binbir iz taşır F. Karamahmudoğlu F. Karamahmudoğlu
  12732 -2 Yüzüne bakınca canım tutuşur Cemâl Sâfi Zekâi Tunca
  13657 -2 Yüzünün rengi solmuş sonbahar gülü olmuş H. Oral Şen Alâeddin Yavaşça
  11638 Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam _ Melâhat Pars
  11643 Zaman o gül gibi gül görmemiştir Y.Kemâl Beyatlı Emin Akan
  11627 2 3 Z'an bülbül-i şûrîde hayâlest u dîdîm _ _
  11662 Zâten sitem-i dehr ile ben olmuş iken zâr _ Ali Bey
  15584 -2 Zehir saçan sözlerinle günahsızım deme artık Uğur Gür Engin Çır
play 11695 Zeybeklerle gezer dağlar başında A. Reşat Paşa Şevkî Bey
  11708 Zincirini aşkın gülerek boynuma taktın _ H. Fahri Tanık
  11728 Zülfüne olsun esîr âzâdeler _ Tayyîb Efendi
play 11729 2 Zülfünü görsem izârın üzre ey hûr-i cemil Bâkî Rif'at Efendi
notaarsivleri.com © 2009 - 2014 / 50.000 Sayfa / TRT Nota Arşivi ok