logo

MUHAYYER  MAKAMI

  REP. NO ESERİN İLK DİZESİ SÖZ YAZARI BESTEKÂRI
  8 Aceb bülbül ey melek feryâd eder mi kafeste _ K. Bülbülî Sâlih Ef
  75 2 Ada'ya gel gidelim bir gececik bizde kal Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
  119 Ağlamaktan dîdeden aldı felek tâb ü fer'i _ Rif'at Bey
  158 Ağyâri alma yanına lâyık değildir şânına _ Ali Rif'at Çağatay
  20033 2 Ah bir güzele mi takıldı gönlüm M.Sabri Akçagül M.Sabri Akçagül
  194 2 Ah felek (Ey felek) aldın benim bir tânemi Şeref Hanım Bîmen Şen
  259 Aksu önünden Ayşe geçerdi _ Hasan Efendi
  304 Akşam yine mehtâba bakıp hep seni andım _ Mustafa Sunar
  356 Alem-i işrette mest olmuş ne Cem'ler görmüşüz _ Mehmet Eşref
  14020 Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı M. Emin Efendi Hüseyin Sebilci
  19079 Anacığım nice olur hali yardan ayrılanın Necdet Rüştü Efe Sadettin Kaynak
  463 Ankara'nın Yürük Kızı ellerinde kınası Y. Asım Arsoy Y. Asım Arsoy
  12899 -2 Ara sıra bile olsa güneş varken Şeydâ Temuçin Turhan Taşan
  15402 Aşk dolu sevda dolu gönlüne girebilsem Celâl Çetin İsmâil Demirkıran
  777 Aşk ile yandım sâhidir sandım _ Râkım Elkutlu
  694 Aşkın bana kısmet-i ezeldir Veled İzbulak Ahmet Irsoy
  709 Aşkın dili hûn eyledi _ Rif'at Bey
  732 Aşkınla gönül seyranda her gâh _ Rif'at Bey
  815 Ateş-i aşkınla gayri âfetim Ali Salâhî Bey Garbis Efendi
  857 -2 Ay batarsa batsın bakışın yeter Mehmet Erbulan Ziyâ Taşkent
play 867 Ay doğdu batmadı mı _ Sadettin Kaynak
  880 Aylar gibi doğdun da bu gönlümde Muallâ Lem'î Atlı Lem'î Atlı
  11906 -2 Ayrıldık boş yere uçtun yuvadan Ferhat Dikses Ali Şenozan
  903 Ayrılık derdim değil derdim bu gün gönlümdedir Hasan Soysal Hasan Soysal
  950 Bağa gidersin üzüme _ İ. Hakkı Nebiloğlu
  978 Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm _ İbrâhim Tuğberk
  1005 Bahar erse yine sahra serâpâ lâlezâr olsa _ M.İsmail Hakkı Bey
play 1038 Bahar oldu düştün dile sende figan eyle bülbül Âşık Ömer Sadettin Kaynak
  15633 2 Bak işte güzelim bahar başladı Halil Soyuer Yılmaz Yüksel
  13005 -2 Bak yine yemyeşil ağaçlar dallar Âşık Berrâki Kâmuran Yarkın
  1150 Baktığım oldu günâhım dikkat ile kaşına _ Hacı Fâik Bey
  17803 Bana bir gül vermiştin ya o gün bugün hiç solmadı Ali Akçakent Ali Şenozan
  17096 -2 Bana deli diyen yârim aklımı sen almadın mı Nâdide Gülpınar Niyâzi Şengül
  19054 Başımda duman var kalbimde sızı ? Sadettin Kaynak
  19040 -2 Başımda hasret yeli seni gördüm göreli Hüseyin Tansever Gültekin Aydoğdu
play 1238 Batan gün kana benziyor Necdet Rüştü Efe Sadettin Kaynak
  1257 Be-hey zâlim n'idersin sen M.Celâleddin Paşa Rif'at Bey
  1332 Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Fuzûlî Hasan Refik Bey
  1510 Ben ne sevmek istedim ne de sevilmek ey perî _ Arşak Çömlekciyan
  1520 Ben sana âşık değilim _ Dede Efendi
play 1526 Ben sana takrîre imkân bulmadım ahvâlimi _ S.Ahmet Efendi
  18290 -2 Ben sevgiye hasretim gerçek aşk yaşamadım Abidin Kumbasar Metin Everes
  1551 Ben yıllarca yanmışım sen de büsbütün yakma Necdet Rüştü Efe Sadettin Kaynak
  1329 -2 Bendedir gülleri açmaz bahçeler F. Nâfiz Çamlıbel Ümit Mutlu
  19499 Benim de vardı bir ümidim benim de bir emelim M.Ünal Yılmazer M. Nazmi Özalp
  1434 2 Benim ey dilber-i sevdâ-eserim _ Bîmen Şen
play 1604 Bıçak düşmez belinden _ Şevkî Bey
play 1637 Bî-huzûrum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden Ahmet Feyzî Bey Abdülaziz Han
  1750 Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Fevzi Öget Dürrî Tûran
  14998 Bin yıl oldu belki de seni görmeyeli özleyeli Tûran Yalçın Turan Yalçın
  1829 2 Bir ceylâna pusu kurdum yakınımdan geçmedi _ Y.Asım Arsoy
play 1891 2 Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Enderûnî Vâsıf H.Sâdullah Ağa
play 1941 Bir gönülde iki sevdâ sonu bilmem ne olur A.Râsim Bey A.Râsim Bey
  18933 Bir gün için ben olaydım yaradan ? Sadettin Kaynak
play 2019 Bir gün sevdiğimi anlayacaksın Seyhan Girginer Ziyâ Taşkent
  2082 Bir incecik yolum gider Yemen'e _ _
  15820 Bir muhayyer şarkı yazdım yâd edin dostlar beni Ümit Gürelman Aslan Hepgür
  15998 2 3 Bir safa bahş edelim gel bu dil-i na-şâde Nedîm M.Nûrettin Selçuk
  2257 Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine O. Rahmi Gökçe Râkım Elkutlu
  2267 Bir şarkıyı söylerken yaşarmışsa gözlerin İsmet Bozdağ Halûk Recâî
  12665 Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler Tûran Yalçın Tûran Yalçın
  11907 -2 Bitmez gönlümde kederim çâresizim Sâlih Korkmaz Nihat Adlim
  14064 Biz âşık-ı şeydâyız müştâk-ı cemâliz biz Müştak Baba Cüneyt Kosal
  19052 Bu çeng-ü çegane bana gerekmez ? Sadettin Kaynak
  19015 Bu çiçeklerden kim alır Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  18458 2 Bu dağın mazıları çift gezer kuzuları _ _ (Der:Radife Erten)
  18848 Bu gece mehtabı koynuna almış Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  18009 -2 Bu kaçıncı mevsim gittin gideli Ali Osman Yılmaz İsmâil Hakkı Özbilgin
  19404 Bu şahin nasıl şahin tüfeği var avı yok Burhan Bakışkan Burhan Bakışkan
  2624 Bu yaz Bebek'de gördüm bir yüzü ay güzel Rüştü Şardağ Rüştü Şardağ
  2503 Bugün ayın ondördü _ _
  2504 Bugün bayram eğlenelim gülelim zevk edelim _ Muzaffer İlkar
  17833 -2 Bulamadım şu gönülden anlayan Şükrü Yetimoğlu Ömür Gençel
  2559 Buldu gönlüm bir teselli vâde aldandıkca ben _ Mehmet Kasabalı
play 2687 Bülbülüm gel de dile (ÇİLE BÜLBÜLÜM ) Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
play 2711 Cânâ beni andınsa haber ver bu gece bâd-ı sabâya _ İ. Hakkı Nebiloğlu
  2736 Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun _ İsmail Mâil
  14088 Cemâlin hüsnüne canlar fedâdır yâ Resûlallah Taci Efendi Hüseyin Sebilci
  14091 2 Cümle hüccâc ile giydik yine ihrâm-ı abâ Kuloğlu _
  11908 Çağlardım yücelerden düşemez oldum Osman Kalay Turan Yalçın
  2869 2 Çağlayan sular gibi kalplere akışın var Ziyâ Polat Bahri Altıntaş
  2876 Çalıma bakın efe'de iniyor tepeden Kenan Şavklı Kenan Şavklı
play 2904 Çayır ince biçemedim _ _
play 2950 -2 Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Y.Kemâl Beyatlı M.Nûrettin Selçuk
  2993 Çıkar yücelerden haber sorarım Vecdi Bingöl _
  14720 Çok değil mi bu cefalar bu edâlar bu naz güzelim Oğuz Çetinel Suphi İdrisoğlu
  3102 Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Nedîm Bîmen Şen
  18871 Dağlar ağardı kardan haber gelmedi yardan ? Sadettin Kaynak
  3183 Dedim Bu kız ne güzel kız Nişanlıdır dediler Ahmet Râsim Bey S. Ziyâ Özbekkan
  3254 2 Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin _ T. Abdullah Efendi
  13433 -2 Derdimden anlayanım bana acıyanım yok _ _
  19016 -2 Derdimden anlayanım bana acıyanım yok Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  3288 Derd-mendim ey civan dermâna geldim ağlarım _ Ûdî Hâdi Efendi
play 3322 Devâ yokmuş neden bî-mâr-ı aşka _ Hacı Arif Bey
  3376 Dil'de rast geldi de dildâre gönül _ Şerif İçli
  3434 2 Diller esîr-i bâde vü mahbûb değil mi _ _
  12057 -2 Dönen mevsim gelen bahar sen misin Nihat Boydaş M.t Nazmi Özalp
  3558 Dört mevsim içinde aşk ikliminde Mukadder Taşçı Ali Şenozan
  3673 Dün yine seninleydim bütün gün bütün gece Neclâ Peker Adem Şâhin
  3658 Dünyâ değil bu mihnet yuvası _ Hacı Arif Bey
  3708 2 Düştükçe yolun bâd-ı sabâ kûy-i nigâre _ M. İsmail Hakkı Bey
play 3848 Elmanın alına bak dön de bir dalına bak Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
  3873 Emirgân'ın (Yakacık'ın) gülleri şakraşır bülbülleri Burhanettin Deran Burhânettin Deran
  3912 -2 Erzincan'ın dağlarını aşar giderim Y.Asım Arsoy Y.Asım Arsoy
  12058 -2 Eserken meltem gibi udundaki nağmeler Cüneyt Tezsezen İsmail Demirkıran
  3915 Esîr etti beni bir şûh-i gaddar _ Lâtif Ağa
  17967 -2 Eski bir değirmen evimiz olsa Ümran Çetin Ali Şenozan
play 3933 Esmerim kıyma bana _ Sadettin Kaynak
  3942 Eşi yoktur bana bir sevgili vermiş ki felek H. Münir Ebcioğlu Melâhat Pars
  3981 Evlerinin önü yoldur yolaktır _ _ (M.İ.H.B.'de)
play 3999 Ey âteş-i gam bağrımı yak kanlı kebâb et _ Hacı Arif Bey
  15403 -2 -3 Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz Bâki Süha Edipoğlu Necmi Pişkin
  17829 Ey vefâsız böyle zâlim bilmiyordum ben seni Emin Akan Emin Akan
  4409 Ferâcemi giyemedim (Feracemin al yakası) _ _
play 4414 Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın _ Tanbûri Ali Efendi
         
 
         
  4513 -2 Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  4616 Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Ahmet Râsim Bey Nûri Şeydâ Bey
  12409 -2 Geçti her anım günahla _ Zeki Altun
  17012 Geçti ömrüm öyle üzgün derde koydun kalbimi Muammer Akkaya Adil Bozkurt
  4628 Geçtiğin yoldur bu hâk üstünde bağım gülşenim _ Şükrü Şenozan
  4665 Gel benim şîvekârım açtı bak sonbaharım _ _
  15404 Gel yeter hicrinle artık dîdeler giryân olmasın Câfer Kılıç İsmâil Demirkıran
  4789 Geliyorsun geçiyorsun ne bir selâm veriyorsun Turhan Taşan Mahmut Oğul
  4865 Geminin kıçına yaydırdık halı _ Bîmen Şen
play 4888 Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim Semih Mümtaz Lem'î Atlı
  4897 Gide gide aman kundurama kum doldu _ Mahmut Es'ad Bey
play 4896 Gideceğim gurbet eldir ya gelinir ya gelinmez _ _
  4902 -2 Gidenin peşinden âh edip yanma İlkan San Kâmuran Yarkın
  5008 Gökler perisi gibi pırıl pırıl Emine _ Sadettin Kaynak
  3007 -2 Gökte arar iken yerde bulduğum F. Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  16760 Gökte yıldız sayılır mı çiğ yumurta soyulur mu _ _
  12845 Gönlüm bir curcuna aşkım muhayyer Seyfi Güldağı Seyfi Güldağı
  5043 Gönlümde bülbül Fatma _ Nubar Tekyay
  15110 -2 Gönlüme dolup da çağlayansın sen Ömer Umutlu Ali Osman Güngör
  5133 Gönlümü o güzel ellerine bilerek verdim _ Şükrü Tunar
  5158 Gönül aşk ateşi yelpâzelendi _ Hacı Fâik Bey
  5162 Gönül âvâre kaldı yâr elinden _ _
  16562 -2 Gönül bahardan uzak hayâl o yârdan uzak F.Karamahmudoğlu F. Karamahmudoğlu
  5182 -2 Gönül dağlarıma kar yağdı yazın Halil Soyuer Erdinç Çelikkol
  5208 -2 Gönül düşüp ham-ı geysû-yi yâre kalmıştır Sırrî (Şeyh) Yahyâ Nazîm Efendi
  19765 2 Gönül ikliminde fırtına bora İbrahim Sağır Pınar Köksal
  13393 Gönülde dağ-ı hicrandan eser var Mehmet Hafîd Bey Şevkî Bey
  19538 Gönülden gönüle bir yol var dediler Tümay Başer Üçok Alâeddin Yavaşça
  19419 Görünce sevdi gönül inan vuruldu sana M.Ünal Yılmazer M.Ünal Yılmazer
play 5398 Gözden cemâlin çün ırağ oldu _ Rif'at Bey
  5438 2 Gözlerim gözlerini seyre dalsın _ Lem'î Atlı
  19961 2 Gözlerimde yaş diye sen duruyorsun Muharrem Gerçeker İlgün Soysev
  5548 -2 Gurbet elde yaman oldu hâlimiz Âşık Kerem Sadettin Kaynak
  5583 Gül ağlar bülbül ağlar bu dilin âh ü zârından Emin Akan Emin Akan
  5614 2 Güle gül demişler bülbüle bakmış _ Sâdi Işılay
  16563 Güllere yazdım adını okuyanlar anlasın Kâzım Ünlütürk Kâzım Ünlütürk
  5761 2 Gün batarken allara morlara bürünür dağlar _ Fâiz Kapancı
play 5809 Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim İhsan Râif Hanım Ûdî Nevres Bey
  5832 Gün olur geceler ağarır sandım F.Karamahmudoğlu F. Karamahmudoğlu
  6292 GÜNAH BENDE (Her hâlinle her şeyinle..) Mehmet Erbulan Erol Sayan
play 5792 Güneş gibi şahsım olsa Tâlibî Coşkun Sadettin Kaynak
  5873 Güzeller içinde biricik sevdiğim Fadimem _ Necdet Varol
  17579 -2 Habersiz gidiverdin vedâ bile etmeden Niyâzi Şengül Niyâzi Şengül
  12340 -2 Hâlâ genciz gönlümüzde Fuat Bayramoğlu İrfan Doğrusöz
  5938 Hâlâ gönlüm bir güzelde T. Mustafa Çavuş T. Mustafa Çavuş
  5926 Hâl-i dilden kime şekvâ edeyim _ Hacı Arif Bey
play 5934 Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir _ Hacı Sâdullah Ağa
  19955 2 Hangi akşam gün batar da gözlerimden yaş... Özcan Korkut Özcan Korkut
  6140 Hayat budur giden gelmez _ Selâhattin İnal
  18880 Hayat tatlı bir rüya (Boş ver aldırma) ? Sadettin Kaynak
  6179 Hayrânım o güzel gözlerine cânânım ben senin _ K. Serkis Efendi
  6216 2 Hengâm-ı safâdır yine sen nûş-i mey eyle _ Zekâî Dede
  6262 2 Her derdimi bir gizli nigâhınla unuttum M.Rüştü Bey Bîmen Şen
  12777 -2 Her düştüğüm aşk yolunda Şenol Eşref Alâeddin Pakyüz
  6283 Her gün yeni bir naz yaratan yardan usandık Fuat Edip Baksı Râkım Elkutlu
  6285 Her güzel bağından bir gül seçerdi F. Nâfiz Çamlıbel Refik Fersan
  6381 Hezâr mihen ü meşakla yoruldu cism-i nizârım _ Bîmen Şen
  13527 Hicrân gecesi yâdın ile çok oyalandım _ Ahmet Irsoy
  6412 Hicrân-ı gam-ı yâre biraz eyle tahammül _ Rif'at Bey
  15702 2 Hiç çekinme vur sende şu gönlüme hançeri Mehmet Yazıcı Metin Everes
play 12743 Hiç şansım olmadı sevdadan yana Nûrettin Baykal Ziyâ Taşkent
  6475 2 Hoş gelir mutlak benim hâl-i melâlim çeşmine _ M. İsmail Hakkı Bey
play 6487 Humârı yok bozulmaz meclisi meyhâne-yi aşkın S. Paşazâde Sezaî Hacı Arif Bey
  19795 İçimdeki o yangından kalmadı hiçbir eser Taner Çağlayan Alâeddin Yavaşça
  14997 İçimdeki sevginle bıraktığın gibiyim Sâmi Derintuna Sadun Aksüt
  6640 İlişti bir saçı Leylâ'ya gönlüm _ Hacı Arif Bey
play 6664 İltimas etmeye yâre varınız Hacı Ârif Bey Hacı Ârif Bey
  6674 İnanıp vâ'dine bel bağlayamam _ Şevket Bey
  6697 2 İndim yâr bahçesine yine düştüm yâreli _ Sadettin Kaynak
  6717 İpek saçlarını sal ki dağılsın F.Karamahmudoğlu F. Karamahmudoğlu
  6719 -2 İpek şala bürünür lavantalar sürünür Y. Asım Arsoy Y. Asım Arsoy
  6730 İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider _ _
  11909 İstediğin gönlümse sevgilim sen üzülme Sürel Konuk Bilge Özgen
  16124 2 İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Yûnûs Emre S.Eyyûbi Işıksal
  6760 İşte bahar açtı güller sevindi _ Şükrü Tunar
play 6769 İşte seni seven benim Necdet Rüştü Efe Sadettin Kaynak
  6856 Kahrın bize kaldı işven ellere Rüştü Şardağ Hüseyin Coşkuner
  6870 Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini M. Ali Haydar Paşa Kemâl Bey
  18253 Kalbim yine aşk iksirini içti elinden M. Ünal Yılmazer M.Ünal Yılmazer
  7023 Karanfil olacaksın _ _
  7049 2 Karşıda kara yonca gel öpeyim doyunca _ Sadettin Kaynak
  7095 Keklik gibi kanadım süzmedim _ _
  7132 Kestim ümmîd-i ifakat sîne-i sad-pâreden _ Niyâzi Şengül
play 7150 Kır düştü bugün saçlarıma müjdeler olsun Necmettin Sâhir Dürrî Tûran
  7164 -2 Kıroğlan'ın davarı dereye iner _ Sadettin Kaynak
  7172 Kış rüzgârı kadar haşin olsan yine severim seni Ayten İnal Nezahat Soysev
  7184 Kız ellerin deste deste gül olmuş Nizâmi Nefesli Nezahat Soysev
  7191 Kız pınardan sular içtim kanmadan _ _
  7220 2 Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Enderûnî Vâsıf Hacı Arif Bey
  12302 -2 Kordonboyu'nu başıma yıktı gitti İzmir'li kız Uğur Gür Rüştü Şardağ
  18246 2 Leylâ Mecnûn için ağlar dağdan taştan feryât gelir Şükran Işık Âmir Ateş
  13728 -2 Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna Câhit Öney Rüştü Eriç
  19464 2 Mahzun olurum her ne zaman aklıma gelsen Aydemir Doğan Mustafa Uyan
  7504 Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde Câhit Öney Yücel Aşan
  7522 Meclis-i ağyâre olma pertev-endâz-ı visâl _ Râkım Elkutlu
  7632 Mest etti beni şimdicek ol nâz ü edâlar _ Hacı Fâik Bey
  7646 Mest olan câm-ı ezelden gayrı sahbâ istemez _ Şevkî Bey
  16237 Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu _
  7688 -2 Meyhâne tarab-gâh-ı mey-âşâm-ı cihandır Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  18043 Mihrican mı değdi gülün mü soldu Âşık Turâbî Mümin Salman
  16236 Min yevmi firakike yâ hasenâ _ _
  12212 Mor dağların çiçekleri bir başka Mustafa İlbeyi Arif Sâmi Toker
  12060 Mutlu olur her insan inanınca sevgiye Sâmi Derintuna Ömür Gençel
  7869 Nar bahçesinin goncası gülgûn dehenindir _ S. Ziyâ Özbekkan
  7877 Nâr-ı firkatle yanar cânım benim Nevres Paşa Nikoğos Ağa
  12059 Ne bahar kaldı bende ne yazın sıcaklığı Ertunç Toprakezen İsmail Demirkıran
play 8107 Ne zaman görsem onu ayaklarım dolaşır Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
  8249 Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen _ Bîmen Şen
play 8318 Niçin mahzûn bakarsın sen bana öyle _ Hacı Arif Bey
  13492 N'ola fahr etse yazarken hâme na'tu midhatin Sultan III.Selim (İlhâmî) Mustafa Uyan
  12846 O siyah gözlerine baktı vuruldu gönül Hüseyin Tansever İsmail Demirkıran
  8567 O yeşil gizli bakış lâhzada çıldırttı beni Rüştü Şardağ Rüştü Şardağ
play 8428 -2 Ok gibi hûblar beni yaydan yabana attılar Dertli _
  8431 Okka tila reng-i herengî _ Hind Eseri
play 8459 -2 Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır _ Şevkî Bey
  8537 Osman'ın bindiği arap (doru) küheylân _ _
  13247 -2 Ömrümün hazânında bahar getirdin M.Şen Sancakoğlu M.Şen Sancakoğlu
  12666 Öyle içten yanmasaydım kül olur muydum güzel İlhâmi Güntel Turan Yalçın
  8708 2 Palandöken dağında kavalımın sesi var Ahmet Hakkı Bey İzzettin Servet Bey
  8714 Parlak yüzünün güller açan rengine yandım _ M. İsmail Hakkı Bey
  8084 Penceremden seni görsem gözlerimle öpüp sevsem Mübeccel Bingöl Bilge Özgen
  19569 2 Peşinde koşmaktan yoruldum artık Meryem Sevin A.Atilla Sütşurup
  8795 Pür-lerze olur rûyini gördükçe cenânım _ Tanbûri Cemil Bey
  9063 Sahn-ı sînem yandı nâr-ı firkât-i cânâneden Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  9086 Sâkî bu gece bezmimizin sâzı mükemmel Kemâl Emin Bara Fahri Kopuz
play 9093 Sâkî içelim câmını dem-sâz ederek gel _ Rif'at Bey
  9095 Sâkî ki sen oldun su şarâb oldu demektir F.t Hulûsi Demirelli Zeki Arif Ataergin
  15002 Salıvermiş saçlarını beline Hüseyin Tansever İsmail Demirkıran
  9144 2 Sana çok güzel derler Zeki Duygulu Zeki Duygulu
play 9160 Sana gül-gonca diyorlar bana şeydâ-bülbül _ Nûri Halil Poyraz
  18490 -2 Sana hasretliğim boşuna değil Kemal Caner Bilge Özgen
  19448 Sana sevgim biter sanma nasıl bitsin canımsın sen M.Ünal Yılmazer M.Ünal Yılmazer
  9184 Sana vardır bir sözüm _ Rif'at Bey
  9195 Sanki geldim de ne buldum bu harab-âbâde Hikmet Bey Şevkî Bey
  9234 Sarıyer'in ortasında var bir çeşme _ _
  9285 Sel gelir akar gider _ Neşet Halil Öztan
  13006 Sen de kendin gibi bir şûha nigehbân oldun Nedîm Akın Özkan
  18755 -2 Sen gittin gideli güldüm zannetme Berran Yalçın Ali Şenozan
  12667 -2 Sen gittin peşinden daldı gözlerim Mehmet Erbulan Ali Şenozan
  9427 -2 Sen saçları ilkbahar bakışları gülen yar Yalçın Benlican İsmail Demirkıran
play 9432 Sen serv-i nâzın ruhsâr-ı âli _ Hacı Fâik Bey
  13007 -2 Senelerce hayal kurdum seninle Hâlit Çelikoğlu Hüsnü Üstün
  18283 Seni sevmek ne güzel şey kaçalım bu gece M. Ünal Yılmazer M. Ünal Yılmazer
  15896 Seni uzaktan sevmek inan daha güzelmiş Şâhin Çangal İsmâil Demirkıran
  9689 Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Nedîm Rahmi Bey
play 9798 -2 Sevdiceğim âşıkını ağlatır _ Dede Efendi
  9827 Sevdiğim dil-haste-i hicrânınım Mehmet Sâdi Bey Rif'at Bey
  9857 Sevdim seni yana yana Fâruk Bey M. İbrâhim Efendi
  12286 -2 Sevgi gönüllerde açan bir çiçek Kâni Soylu Câvit Ersoy
  14999 -2 Sevgiye açılmış gonca gül gibi Aydın Tekindor Aydın Tekindor
  9949 Sevil sonra ayrılık gelsin _ Fâiz Kapancı
  4675 Sırma saçlı nazlı yârim Necdet Tokatlıoğlu Necdet Tokatlıoğlu
  16913 Sivasın dağları yüksek görünür _ İbrahim Uğuzlar
  10071 Sivas'lı kız gelin olmuş Urfa'ya gider Y.Asım Arsoy Y. Asım Arsoy
  10073 Siyah benler sahip olmuş benden evvel sînesine Nihâl Özyüksel İsmail Demirkıran
  932 Solan bir gül gibi ellerindeyim Sâdık Atay Metin Everes
  10145 2 Sorma saçımdaki gümüş telleri Taner Şener Akın Özkan
play 10155 Söğüdün yaprağı nârindir nârin _ _
  13502 -2 Söylerim söylerim hastadır gönlüm _ Kadri Şençalar
  10241 Sözlerinden şarkı yaptım dinle cânân köşke gel A.Zeki Erdal A.Zeki Erdal
  10290 Suya gün vursa güzel gölgeni düşmüş sanırım Hâmid Dilgan Alâeddin Yavaşça
  10318 2 Sürmeyi göz öldürür âşıkı nâz öldürür _ Sadettin Kaynak
  10349 2 Şâhâne bakışlarla o çeşmân-ı lâtîfin Avram Naum Bîmen Şen
  10391 Şeb-i yeldâ-yı hicran içre kaldım Bahriyeli Vâsıf Şevkî Bey
  10452 Şimdi dönüp baksan da geçti o günler Rüştü Şardağ Rüştü Şardağ
  10502 Şu karşıki yeşil yurttan güzelim de ay doğdu _ _
  10537 Tâ-be-key hicr ile giryân olayım _ Şevkî Bey
  10554 Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir Nedîm Akın Özkan
  10566 Takıldı zülfüne akl ü şuûrum _ Rif'at Bey
  14403 2 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre Güldeniz Ekmen
play 10694 -2 Titrer yüreğim her zaman yâdıma gelsen _ S.Ziyâ Özbekkan
  10741 Türkmen kızı al giyer gezer allanır _ Ömer Efendi
  10818 Uyandı bahtım etmem artık şekvâ felekten _ Tatyos Efendi
  10840 Uzaktan baktı gitti _ H. Fahri Tanık
  10872 Ümîdimi aman mahvetme _ İsmet Bey
  10920 2 Vakt-i subh oldu pür olsun kûşe-i meyhâneler _ Ahmet Çelebi
  10921 Vaktidir gülzâre gel ey nev-nihâl _ Rif'at Bey
  11003 Vuslatınla gönlüm âbâd eyledin _ Rif'at Bey
play 11030 Yâdımda o sevdâlı yeşil dîdelerin var _ Şükrü Tunar
  11043 Yağmur yağar çili çili _ _
  11076 Yaktın ey âteş-mîzâcım sîne-i sûzânımı _ _
  11127 Yandı canım hicr ile vasl-ı rûh-i yâr isterim _ H. Fahri Tanık
  11136 -2 Yandım saçın teline Refik Gümüş Nedim Önol
  11199 Yârimin gül goncesi var _ Rif'at Bey
  12668 -2 Yaz gelince çalı diken gül açar Nedim Uçar Hasan Soysal
  11287 Yenilendi derdim neden bilemem Arif Sâmi Toker Arif Sâmi Toker
play 11330 Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım Nedîm Rahmi Bey
  15405 -2 Yıllar yılı bakışırız seninle gel dedin de gelmedim mi Ercan Akbay Nezih Gözonar
  18500 -2 Yıllarımız geçti boşa çekilirmiş gelen başa Baha Koçak Bilge Özgen
  11452 2 Yine bugün yârelendim (YILDIZ) _ _
play 11458 -2 Yine dumanlı dağlar yollar geçilmez oldu Tarık Işıtman Sadettin Kaynak
  16606 -2 Yine mi süslendi dağlar yine mi Halil Soyuer Sâdun Aksüt
  11534 Yol verin karlı dağlar _ Fâiz Kapancı
play 11536 2 Yolculuk var Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  11564 2 Yörük Ali İzmir'in yaman efe'si Zeki Duygulu Zeki Duygulu
  17315 Yükseldi baharın güneşi dilde safâ yok Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  11620 Yüzündeki o benine _ Hüseyin Gökmen
  12341 Zannederdim gönlümü bir şuhâ bağlasam geçer Hakkı Bey Necmi Pişkin
  11670 Zehra'm bana görünsün... Y.Asım Arsoy Y. Asım Arsoy
  11699 Zeyneb sen çok güzelsin _ Neşet Halil Öztan
notaarsivleri.com © 2009 - 2014 / 50.000 Sayfa / TRT Nota Arşivi ok